Hypofýza, aneb květ mládí

V předešlém článku o Vyčerpanosti a Vitalitě se mi mezi řádky vloudila zmínka o tom, že mnohá veliká tajemství se skrývají v hlubinách našeho mozku. A potom jsem si všimla, že tu už několik měsíců čeká mezi koncepty na dopsání článek o hypofýze a o programech stárnutí. Tak asi přichází čas na jeho dokončení.

Pokaždé mě potěší, když nějaké informace, které mě zaujmou a v nichž cítím, že otevírají úplně nové pole poznání, přijdou z vícera stran, z různých a vzájemně nezávislých zdrojů. Je to jako když se pootevře nebe a z něho se nová semínka znalostí rozsypou na více míst planety, protože není záruka, že vzejde každé z nich.

Když jsem se v loňském roce postupně „dočítala“ k závěrečným kapitolám Bílé knihy od Ramthy, jako by mezi její slova začaly vstupovat poznatky pana Arkadije Naumoviče Petrova, které nám postupně on a jeho lektorka předávali na svých seminářích – skoro se mi nechce věřit tomu, že to bylo už před deseti lety. Oba vyprávěli podobný příběh o tom, že proces stárnutí organismu je destruktivní program, který už kdysi dávno kolektivní vědomí lidí přijalo jako danost a skrze který se všichni na planetu rodíme.

A oba dávají stárnutí do souvislosti s endokrinním systémem, tedy s funkcí žláz s vnitřní sekrecí. A oba jako hlavní žlázy, které proces stárnutí a chátrání těla ovlivňují nejsilněji, označují hypofýzu a brzlík. Náhoda? A oba naznačují i řešení. Otevřít se novým „vyšším“ myšlenkám, které v sobě nesou světlo věčnosti. Plně přijmout život a tvořit v souladu s ním. Nastavit v sobě nový obraz. Dovolím si tu použít pár myšlenek na toto téma z Bílé knihy.*

Náš mozek byl navržen k příjmu komplexních Božích frekvencí. My však přijímáme jen nižší myšlenkové frekvence společenského vědomí. Hypofýza aktivuje k činnosti jen ty části mozku, které odpovídají těmto frekvencím. Zavřená mysl odmítá cokoliv mimo to, co lze zakoušet prostřednictvím pěti smyslů. Kdykoliv přijmete myšlenku přesahující vaše standardní uvažování, aktivujete novou část mozku… a ta vede k dalšímu přemýšlení a dalšímu rozšiřování. Jestliže začneme chtít zakoušet vyšší vědomí a neomezenou mysl, začne se hypofýza otevírat jako květina, produkuje více hormonů, dochází k větší aktivizaci mozku a schopnosti přijímat vyšší frekvence, což se přenáší i do těla. Pokud by mozek fungoval plně, byli bychom schopni ve vteřině přetvořit své tělo, uzdravit ho, obnovit. Kdybychom přijímali vysoké myšlenkové frekvence, tělo by se neustále aktivovalo a nestárlo by. Neaktivní části mozku mají schopnost znovu vystavět poškozenou část těla jenom tím, že ví, že je to možné.

Neustále přijímáme myšlenky z Boží mysli. Kterým frekvencím dovolíme, aby skrze nás procházely, takové budou ovlivňovat naše tělo. Budeme-li přemýšlet o sobě jako o Božím obraze, o tom že jsme věční, vševědoucí, neomezení, tak takoví budeme. Kvůli vašim zdejším postojům se v těle po skončení puberty přestávají hormony vytvářet. Když nejsou nadále tvořeny, je v těle aktivován hormon smrti a celé tělo začíná chřadnout, stárnout a zemře. Hormon smrti se v těle aktivuje, neboť žijete ve vině, v souzení sebe sama a ve strachu ze smrti. Tělo je pouze služebníkem, nástrojem celkového myšlení. Jde o velkolepé stvoření, nejpropracovanější nástroj, jaký kdy existoval. Bude žít pouze tak dlouho, dokud mu to dovolíte. Jestliže přijmete myšlenky stáří, očekávání chřadnutí a umírání nebo si odepřete lásku, štěstí a radost, bude vaše tělo postupně klesat do zkázy smrti. Celý váš osud, vaše prostředí a celá vaše realita jsou utvářeny tím, že přijímáte určité postoje a stanoviska. Pokud onen postoj skončí, hypofýza se začne otevírat, hormon smrti je odstraněn a místo něj je do těla uvolňován hormon jiný, jenž aktivuje brzlík a tělo se začne omlazovat.

Jak to udělat? Skrze touhu stát se tím a plně milovat vše, čím jsme se doteď stali. Plné přijetí. Žít pro Lásku Boží v sobě. Hledat radost a světlo. Milujete-li sami sebe natolik, že se cítíte hodni přijímat vše, čím je Bůh, a toužíte-li vědět, že jste jedno s Otcem, pak začínáte rozkvétat jako květina… a tím otevíráte kapacitu svého mozku, aby přijímal všechny myšlenkové hodnoty mysli Boží.

*Ramtha: Bílá kniha, Bohemica Books. 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *