Vhled krahujce

Včera odpoledne jsem zachytila neobvyklý pohyb venku za oknem. Ohlédla jsem se. Asi dva metry ode mě seděl a upřeně se na mě díval menší dravec. Nejdříve jsem si myslela, že je to poštolka, ale s pomocí internetu jsem rozpoznala, že je to krahujec. Létá nám sem celoročně spousta ptáčků, protože krmítko je stále plné a asi se to mezi nimi rozkřiklo. Ale krahujec ani jiný dravec se tu ještě nikdy neobjevil. Po chvíli odletěl, ale obraz jeho pohledu se mnou zůstal.

Až dnes mě napadlo podívat se, jestli krahujec není součástí totemového indexu Genových klíčů. A v tu chvíli mě zamrazilo. Přiletěl sem totiž  ve chvíli, kdy jsem měla v počítači rozepsaný včerejší text O cestě nemožnosti. Na jeho konci jsem se stručně zmínila o vnitřním rebelství. Měla jsem v tu chvíli dilema, zda se víc rozepsat o Genovém klíči 43, se kterým se téma rebelství pojí. Neudělala jsem to, jenom jsem přidala odkaz na článek, ve kterém jsem o rebelech psala před několika lety. Asi už tušíte, že krahujec je spojený právě s tímto Genovým klíčem, s jeho siddhickou úrovní. A protože náhody neexistují a různá znamení a synchronicity beru velmi vážně, nechám dnes tento Genový klíč promluvit. Já ho mám na jednom z prvních míst ve svém profilu a je mi nesmírně blízký, ale myslím, že promluví i k těm, co ho ve svém profilu nemají.

Z pohledu Genových klíčů* je Rebel vzácným projevením daru Vhledu. Je to člověk, který pevně věří svému vnitřnímu hlasu a nenechá se ohlušit očekáváním společnosti. Není destruktivní silou, která si na okolí vybíjí své frustrace, ale velmi tvořivým a originálním podněcovatelem pokroku a nových cest. Každý z nás se narodil proto, aby byl tak trochu Rebel. Aby zaplnil ve světě právě to místo, které nemůže být zaplněno nikým jiným. Bez tvůrčích vhledů a vášně by byl svět nudný a život by postupně zanikl, bez spontaneity a překvapení bychom se přestali vyvíjet. Přirozená povaha lidského ducha je romantická, všichni jsme piráty, básníky, milenci a nechceme být zařazování do stálých rolí a stereotypů. Všichni v sobě máme potenciál hrdinů – paradoxně jsme vytvořili svět, kde jsou lidé, kteří tuto přirozenost projeví, označováni za vyvrhele, za narušitele bezpečí a jistot. Na stínových frekvencích se lidé s tímto GK obávají, že nebudou ostatními přijati a nezapadnou do tohoto světa – po překonání těchto stínů se před nimi otevře neodolatelný svět vnitřní svobody. Dar GK 43 nás vrací do nitra. Nemůžeme si dovolit věřit vnějších zdrojům, které si činí nároky na moudrost. Můžeme jim naslouchat, ale nenecháme se jimi ovlivńovat. Až uvěříme svému nitru, budeme slyšet vědění uvnitř každé své buňky. Vhled je možné zažít pouze spontánně, nelze jej vyvolat chtěním. Čím víc se snažíme, tím je to obtížnější. Ale jakmile k němu dojde, zažijeme ohromnou vnitřní svobodu.

Siddhi GK 43 se nazývá Zjevení. Evoluce na planetě postupně vede k vyšší individuální svobodě. Mnoho lidí má podmínky k přemýšlení o smyslu života. Jak se dar Vhledu začíná objevovat stále častěji, ladí DNA na jemnější frekvence a postupně se potřeba kolektivní pseudopravdy založené na nejistotě nahradí věkem individuální pravdy. Cesta opravdové pravdy vede jen zevnitř, každý nese pravdu v sobě. Siddhi GK 43 umožňuje vidět za hranice lidské mysli a fungování vesmíru. Přináší konec všemu, o čem jsme byli přesvědčení, že víme. Ozývá se v něm huronský smích, který na nás vystřelí uprostřed paradoxu – že jsme tím, čím jsme, a že k naší podstatě nemůže být nic přidáno, ani z ní nic odebráno, ať učiníme jakékoliv zkušenosti. Toto siddhi ve světě hraje často mystickou roli Blázna. Jsou to lidé, kteří vědí, že nic z toho, co udělají nebo řeknou, není vlastně důležité, a proto se chovají a říkají, co se jim zlíbí. V důsledku toho tito probuzení lidé narušují představy o tom, jaký by měl být osvícený člověk. Jakoby si dělali stále legraci sami ze sebe. U siddhi 43 je jedinou věcí, kterou opravdu víme, že nevíme absolutně nic. Toto uvědomění je pro nás tak radostné, že jsme v úžase nad jeho krásou a stáváme se hluchými ke všemu, co není božské.

Trochu jinými slovy promlouvá Krahujec ve snové knihovně Dream Arc, která je také součástí učení Genových klíčů:
Když se objeví krahujec, zejména nečekaně, je blízko nějaký průlom. Jeho oko je slunečním okem, které proniká slupkou světa a otevírá pohled k širším horizontům – k vnitřnímu fungování neviditelného a nekonečného. Za všemi událostmi se skrývají významy. Za všemi symboly se skrývají poklady. Neexistuje nic, co by nebylo symbolem. Podívejte se nyní na svůj život touto optikou. Staňte se lovcem. Ulovte symbol, který nejsilněji promlouvá k vašemu srdci. Čtěte v symbolech událostí, do nichž jste právě vtaženi. Vše je symbolem vyšší vůle, která se skrze chaos propracovává k harmonii. Udělejte si čas na rozjímání o své životní situaci. Oblétněte ji z různých úhlů. Podívejte se na události a aktéry jako na symboly a pronikněte do hlubších poselství o jejich chování. Čemu se učíte vy? Jaké tajemství se vám ukazuje? Jak strach přetavíte v lásku, kterou ve skutečnosti je? Rozjímejte. Dejte si na čas. Odpovědi se ve vás postupně vynoří. Vyjděte do širého prostoru a projděte se pod širým nebem. Nechte stěny své vědomé mysli rozevřít jako okvětní lístky květu a hluboké pravdy se vynoří.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *