Modro-oranžově

Šla jsem dnes na zastávku kolem řeky a mezi šedivými holými větvemi stromů v jednu chvíli zazářil modrý drahokam. Ledňáček. Vím, že tu žije, ale během těch let, co tu bydlíme, jsem ho spatřila jenom párkrát. Pokaždé se při pohledu na něj jenom nadechnu s neslyšným vnitřním achch… a beru setkání s ním jako vzácný dar, jako potvrzení souladu a vyšší pomoci. Je pro mě také impulsem, abych přeladila své vnímání z roviny obyčejnosti do roviny magických zázraků.

Trochu zvláštní bylo, že jsem si včera povídala s jedním kamarádem z jiného města a mezi řečí se zmínil, že u nich v poslední době často vídá ledňáčky. A protože náhody nejsou, trochu jsem zapátrala po symbolice tohoto „královského rybáře“. Z mých oblíbených karet zvířecího orákula duše ledňáčka kupodivu nepromluvila. V totemovém indexu Genových klíčů však byl, několik dalších významů na mě vykouklo na internetu a k nim mi několik obrazů přiletělo… Poselství ledňáčka jsou v mnoha směrech aktuální pro každého z nás. Jak jinak, když náhody nejsou.

Ledňáček přilétá jako symbol klidu, míru, hojnosti a prosperity, jako létající drahokam. Může být i symbolem odvahy. Dle jedné staré legendy byli kdysi všichni ledňáčci obyčejně šediví. Když však ledňáček vyletěl z Noemovy archy, zamířil vzhůru ke slunci a modré obloze. Jak stoupal výš a výš, sluneční paprsky sežehly jeho šedivý šat a on se potom oblékl do nových a jasných barev. Ukazuje nám tak, že je někdy dobré trochu zariskovat a vydat se za vysokými záměry a cíli, opustit svět šedé průměrnosti a zazářit jasnými barvami.

Ledňáček se při lovu po hlavě vrhá do tajemných temných hlubin a posléze se vynořuje svěží a zářící, jako z pramene živé vody. Je tak symbolem vzkříšení, transformace a obnovy. Bývá někdy připodobňován k bájnému ptáku Fénixovi, který vstal z popela. V případě ledňáčka se však nejedná o transformaci ohněm, nýbrž vodou. Ledňáček nás vyzývá, abychom se nebáli ponořit se střemhlav do hlubokých temných vod svého nevědomí, do míst, kde se můžeme setkat se svými stíny a strachy. Můžeme odtud vynést na světlo poklad, stejně jako on zde nalézá zlaté rybky. Inspiruje nás, abychom se vrhli beze strachu a bez váhání do nových činnosti, jež nás povedou k hojnosti a prosperitě. A abychom byli vytrvalí a nedělali si těžkou hlavu z případných neúspěchů. On sám je při lovu úspěšný přibližně v jednom z deseti pokusů.

Z pohledu Genových klíčů* reprezentuje ledňáček siddhickou úroveň GK 21 zvanou Chrabrost. Psala jsem o tomto klíči, jehož stínem je Kontrola a darem je Autorita, podrobně už kdysi v textu O kontrole a zraněných dcerách (odkaz).

Chrabrost vzniká spojením Lásky a Moci a je vedlej­ším produktem Ušlechtilosti. Je to obraz krále či královny, symbol nejvyššího potenciálu v muži nebo ženě. Ušlechtilost v sobě nese moudrost, ctnost, lásku a odvahu. Chrabrý čin je aktem absolutního sebe­odevzdání. v němž své bytí dáme v službu vyššímu ideálu. Chrabrost ani nepotřebuje konat – jen přítomnost její vibrace vyvolává slzy dojetí. Je uznáním ušlechtilosti druhého člověka a zároveň vědomím, že ten druhý je naším zrcadlem. Ve vrcholných okamžicích života máme všichni možnost jednat chrabře. Chrabrost je také projevem prolomení odporu mezi opačnými póly ve vztazích – jedna bytost se skloní před ušlechtilostí v druhé osobě. Tehdy se jedinec s pokorou vzdá kontroly. Aby toto siddhi vykvetlo, je třeba poznat hrůzy života uvnitř hierarchických uspořádání s tou nejpřísnější kontrolou. Je třeba pochopit lidskou potřebu kontroly a strachu z její ztráty. Je třeba se setkat se silami, které se nehodlají vzdát kontroly. Projdeme-li touto zkouškou, pochopíme, že žádná vnější síla nás nemůže připravit o pravou ušlechtilost a v hloubce naší DNA se rozzáří chrabrost. Toto siddhi umí být skromné a vstřícné, ale při napadení silami strachu umí uštědřit nemilosrdnou ránu – je to energetické pole pravého rytířství. Dokáže se udatně bít za ochranu pravých ideálů, třeba i život za ně položí a posléze vstupuje navěky do legend a mýtů. Esenci chrabrosti lze nalézt v symbolickém skloněním se mužského principu před ženským. Tímto skloněním paradoxně získává mužský pól svoji sílu.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

One thought on “Modro-oranžově

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *