Návrat nevinnosti

Už dávno vím, že si témata říkají o pozornost ve správný čas. Tady na blogu i na seminářích, na kterých se scházíme. A já to respektuji… Možná proto čekala dvě témata, mírně inspirovaná moudrostí Genových klíčů, na svůj čas více než dva roky. Brzy zjara jsme se podívali z mnoha stran na Prosperitu… a v uplynulém víkendu na Intimitu. Obě témata v sobě nesou celou řadu osobních a kolektivních bloků, zkreslení, manipulací, traumat… a asi téměř všichni někde uvnitř sebe cítíme, že by měla být vnímána jinak, než nyní vnímána jsou.

Intimita – a s ní související sexualita, přitažlivost, kreativita, blízkost, důvěra… Témata hluboká a soukromá. A cesta k nim pro mě, pro introverta a člověka chránícího si svůj prostor a velmi respektujícího osobní prostor druhých, tak trochu „oříšek“ k rozlousknutí… ostatně, už jsem tu kdysi publikovala text Proč nepíšu o sexu. Na druhou stranu tak trochu záruka pro příchozí, že to bude cesta jemná a laskavá a že bude na zvážení každého, co chce z této cesty sdílet a co si ponechá uvnitř sebe. Jsem moc ráda, že mnohé sdíleno bylo… převážně s moudrým nadhledem a vlídným humorem. A že se tím otevřelo volné plynutí odpovědí na nevyřčené otázky, že se otevíraly vzpomínky a přicházelo pochopení.

Znovu jsme si ověřili, že se v tomto zvláštním čase „posunu reality“ dají i hodně složité a bolavé záležitosti uvolňovat a uzdravovat s neuvěřitelnou lehkostí, když se podaří naťuknout přesně to místo, kterým se k nim otevře průchod. Stačí letmé setkání s obrazem archetypu a všechno je najednou jinak. Stačí zesílit ochranné pole a odchází i to, co bylo hluboko skryté. A já tu znovu cítila vděčnost za „své“ skupinky a za to, že se pokaždé setkají ti, co se setkat mají, a za to, jakou moudrost a na druhou stranu svěžest přinášejí generační rozdíly mezi námi.

Z pohledu Genových klíčů jsou Intimita a Sexualita velice silně spojeny s Přitažlivostí, Kreativitou a Štěstím. Všechny tyto oblasti totiž řídí sféra Přitažlivosti, vtištěná do naší genetiky pozicí Měsíce v určitém dni našeho nitroděložního vývoje – její vliv je tudíž velmi nevědomý. Téměř nikdo nemá v současné době tuto sféru zcela čistou, protože je zanesená celou řadou našich osobních i kolektivních zranění. To potom ovlivňuje naše pole Přitažlivosti, tedy to, co si do svého života přitahujeme, co se nám nedaří přitáhnout, co odpuzujeme atd. Když na to pohlédneme z opačné strany, tak každé uvolnění, každý posun, každé uvědomění, každá proměna v této oblasti jako by přelaďuje nastavení našeho vnitřního magnetu a ten pole naší Přitažlivosti promění… a to následně proměňuje náš život. Tím nejdůležitějším, co se z pole této sféry ztratilo a co bychom tam měli navrátit, je Nevinnost. Cesta k ní je však cesta pro odvážné, protože se na ní nutně musíme potkat se svou vlastní zranitelností, s pocity nepatřičnosti, studu, viny, nedostatečnosti… a překonat je. Ale, jak říkají Genové klíče*, nic tak nepromění obraz našeho života, jako uzdravení této sféry.

A co dalšího říkají Genové klíče* k budoucím proměnám ve vztazích?
Nadcházející změny přinesou výrazné frekvenční posuny ve vztazích. Dosud ani ty nejčistší a nejryzejší partnerské či manželské vztahy nedokázaly realizovat princip manželství v nejvyšším potenciálu – sdílení stejné aury. Aby tento ideál mohl existovat na fyzické rovině, musí nejprve dojít ke sjednocení vědomí. Historie dosud nezaznamenala osvícený partnerský pár v tom pravém smyslu. Objevují se jen symbolické příklady a určité dvojice ho třeba na chvíli zažily. Prvním stupněm boření bariér mezi lidmi bude vyléčení rozkolu mezi jinem a jangem v mužích a ženách. Napětí mezi pohlavími, které jsme zdědili po předcích, je tak silné, že dosud nedovolilo skutečné sjednocení. Až první lidské páry zažijí ve vztahu dvojité osvícení, budeme vědět, že se zhojila nejhlubší rána ze všech – rána symbolizovaná oddělením a pádem Adama a Evy. Tato duchovní manželství budou mít kolem sebe nesmírně silná energetická pole, stanou se jádry celých nových komunit. Tato zkušenost bude ohlašovat i změnu sexuality tak, jak ji známe, protože tatáž genetická energie, která od sebe pohlaví odpuzuje, je zodpovědná za jejich sexuální spojení. Lidská sexuální energie bude postupně sublimovat do kreativity a vyššího vědomí. Ve vztazích, které přicházejí, se nebudeme do lásky propadat, ale budeme v ní stoupat.

Nadcházející mutace spustí proces oslabování naší závislosti na životním dramatu a my začneme objevovat, co znamená pravá svoboda. Romantické toužení se transformuje v touhu po jednotě. Svoboda má svou cenu a touto cenou je transparentnost. Je třeba přijmout každý negativní pocit v sobě a převzít za něj plnou zodpovědnost. Musíme přitáhnout zpět všechny jemné šípy obviňování, které jsme vyslali, a vypátrat ve své bytosti každý nepatrný záchvěv strachu a beze strachu jej přijmout. Jakmile se staneme pravdivými k sobě i k druhým, budeme mít dostatečně otevřené srdce a budeme dostatečně pokorní, vyšší vědomí se v nás probudí a použije náš život jako startovací plochu, ze které vzlétneme do nebe svobody.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *