Pravda – Názor – Pravdivost

Dnešní zamyšlení tak trochu navazuje na předešlé, pod kterým se sešla spousta krásných komentářů… děkuji za ně. Podíváme se ještě na jednu mocnou kvalitu, kterou je vhodné v tomto přelomovém čase projevovat a zapisovat ji tak do jemných struktur nebeských zápisníků. Je to Pravdivost.

Možná se někdo zeptá, proč Pravdivost a ne Pravda? Pravda je přece to, čím se dnes mnozí ohánějí. Každý má svou vlastní pravdu, jedna pravda bojuje proti druhé, jedna pravda je lepší než druhá, jedna pravda se opírá o informace a druhá o dezinformace… možná tyto a podobné věty slýcháte a možná je i vyslovujete. Je však tohle „skutečná“ Pravda? Zkuste v předešlých větách slovo Pravda nahradit slovem Názor. Je v tom dost podstatný rozdíl a je mnohem přesnější pro popis skutečnosti. Každý má svůj vlastní názor, jeden názor bojuje proti druhému, jeden názor je lepší než druhý, jeden názor se opírá o informace a druhý o dezinformace…

Mohlo by se zdát, že je to jen slovíčkaření, ale slova Názor a Pravda – dvě kvality, obě pevně spojené s fungováním lidské mysli – se nacházejí na zcela opačných koncích spektra vědomí. Pro vysvětlení znovu použiji moudrost Genových klíčů. O Názorech i o Pravdě jsem tu už podrobněji psala – v tomto a v tomto textu, doporučuji se k nim ve volných chvílích vrátit.

Názor je projevem Stínu GK 17. Názor neustále hledá nedostatky ve vnějším světě, ve společnosti, v jiných lidech nebo i ve vlastní osobě. Pokud je nedostatek nalezen, vytváří se kolem něho celý příběh … a z komára se stává velbloud. V naší společnosti se považuje za zdravé mít Názor a v zásadě názory svou podstatou nejsou nezdravé. Problém nastává, pokud se s nimi začneme ztotožňovat. Pokud bereme svůj názor příliš vážně, máme potřebu ho bránit. Tato dynamika je kořenem veškerého násilí. Na kolektivní úrovni tento stín zařazuje lidi do kolonek – země, rasa, náboženství, hierarchické struktury atd.

Pravda je Siddhi GK 63.  Pravda je zde stále, na každém kroku, v každém okamžiku, je nesmrtelná, nekonečná, čistá a krásně jednoduchá. Je jako odpočinek pod stromem ve vlahém večeru po dlouhém namáhavém celodenním výšlapu. Hledíme na slunko zapadající nad mořem, nebo na trávu u svých nohou zčeřenou větrem, či na potůček tiše zurčící přes omleté balvany. Naše vnitřní pouť je u konce, Kdykoliv hodíme za hlavu svoje starosti, ocitáme se na samém okraji rozpomínání se na Pravdu. Pokaždé, když se usmějeme a zhluboka nadechneme, jsme Pravdě o krůček blíž. Kdykoliv se nám uvolní rysy ve tváři a náš pohled zvláční, dotkla se nás vzpomínka na Pravdu. Pravda je náš přirozený stav, prostý stav bez obav a komplikací. Je to prostor, v němž se necháme unášet proudem a noříme se zcela do svého Bytí. Vyjádřeno jedinou prostou větou – Pravda je věčný okamžik vesmíru.

Co z toho plyne? Potřeba mít názor, porovnávat ho s jiným názorem, bojovat za něj, to všechno jsou projevy stínové frekvence, která nutně zatlačuje nás nebo lidí v našem okolí do pozice oběti a je navázána na negativní emoce a strachy. Dnes je však považováno za zdravé mít na všechno názor a prosazovat ho. Odpověď „Nevím a nepotřebuji vědět“ nás zařazuje mezi divnolidi.

Naopak Pravda je siddhický stav, tudíž úroveň, ke které není možné se dostat prostřednictvím vůle nebo chtění, není lidskému vědomí, až na drobné záblesky, dosud plně přístupná. Proto potřeba „mít pravdu“ či bojovat za pravdu zcela ztrácí na významu.

Je zajímavé, že se Pravda a Názor potkávají v projevech svých Darů. Stín Názor lze povýšit do daru Nadhled a předstupněm siddhi Pravda je dar Zkoumání. Oba tyto dary neberou život příliš vážně a netrvají na získání definitivní odpovědi. Oba tyto dary zkoumají spíše vzorce naší mysli a neztotožňují se s žádným pevným postojem. Pokud se Vám tedy podaří naladit svoji mysl ke zkoumajícímu nadhledu, vymaníte se ze stínového pole, uvolníte se a naroste vám energie… objeví se větší lehkost a schopnost zasmát se sobě a své pošetilé potřebě „něco vědět“.

A jak sem zapadá Pravdivost? Dostávám se oklikou k tomu, čím jsem chtěla začít. Pravdivost není spojena s žádným konkrétním Genovým klíčem. Je to náš postoj, je to náš projev. A jak už jsem psala, hodně důležitý postoj a projev. Ono to, co se děje v současném období na rovině hmotné, se okamžitě přenáší i do jemnohmnotných světů. Jsme v období, kdy si vybíráme další směr a Pravdivost je jedním z ukazatelů. Jak uvnitř, tak navenek. Dostali jsme se k tématu Pravdivosti při několika rozhovorech soukromých i na seminářích. Opakovaně byla vyslovena slova Já už snad ani neumím lhát, Musela bych se za sebe stydět, Bylo by mi ze sebe zle… samozřejmě v mnoha jiných souvislostech, ale často při zmínce o falešných QR-kódech či potvrzeních a podobných kličkách. Možná se někdo zeptá, proč být pravdivým ve světě, kde vládnou lži a manipulace, kde jsou deaktivovány všechny detektory lží, proč malou neškodnou lží nezískat i něco pro sebe… Právě proto. Ukázat, bez hlasitého obhajování názorů, jakou hru už nechceme hrát.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

3 thoughts on “Pravda – Názor – Pravdivost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *