O názorech… a mlsné koze

Jela jsem dnes po poledni autobusem domů. Na stejné zastávce jako já vystupoval zjevně podnapilý neupravený muž. Okamžitě si zapálil cigaretu a vydal se cestou směrem k řece, tou cestou, po které chodím i já. Trochu mi to pokazilo náladu a zpomalila jsem, aby se kouřový oblak, který se za ním vznášel, pokud možno rozplynul. Muž si sám pro sebe cosi bručivě povídal a v jednu chvíli zahnul k blízkému keři a ulomil z něj větev. Šel dál, vyskočil a ulomil pár větvíček z jabloně za plotem. A ještě jednou. V tu chvíli se probudil můj vnitřní moralista a ač se jinak snažím lidi na první pohled neškatulkovat, tento muž se rázem ocitl na seznamu vagabundů, neomalených opilců a nevychovaných budižkničemů.

Muž se vrátil zpátky na cestu a pokračoval k plotu na protější straně, Bydlí za ním bílá koza, se kterou si občas povídám a sem tam jí podstrčím nějakou dobrotu, protože se pořád tváří velmi osaměle a hladově. Muž hlasitě zahalekal, zamával větvemi, koza radostně přiběhla k plotu a začala si pochutnávat. Mrkla na něj jako na starého známého,. Trochu jsem se zastyděla za svůj rychlý úsudek, za názor na člověka vytvořený jen na základě jeho vnějšího vzhledu.

Když jsem jela navečer znovu do města, utrhla jsem cestou na zastávku i já přes plot  několik větviček z ovocných stromů. A bylo mi vlastně jedno, jaký názor si na to vytvořil pán, který kráčel pár metrů za mnou. A koza na mě potěšeně mrkla.

O názoru mluví i jeden z Genových klíčů, je to GK 17. Jeho stínová frekvence Názor přenáší vnitřní neklid prostřednictvím mysli na vnější svět. Názor neustále hledá nedostatky ve vnějším světě, ve společnosti, v jiných lidech nebo i ve vlastní osobě. Pokud je nedostatek nalezen, vytváří se kolem něho celý příběh … a z komára se stává velbloud. V naší společnosti se považuje za zdravé mít Názor a v zásadě názory svou podstatou nejsou nezdravé. Problém nastává, pokud se s nimi začneme ztotožňovat. Pokud bereme svůj názor příliš vážně, máme potřebu ho bránit. Tato dynamika je kořenem veškerého násilí. Na kolektivní úrovni tento stín zařazuje lidi do kolonek – země, rasa, náboženství, hierarchické struktury atd.

V lidské povaze se tento stín projevuje buď jako sebekritika, nebo jako tvrdohlavost. Sebekritika vytváří v mysli potřebu neustále se porovnávat s druhými a stavět se na něčí
stranu. Tito lidé sebekritikou neustále snižují svoji hodnotu, ale jen zřídkakdy si uvědomují, že tak činí. Tito lidé si sami sebe tak málo váží, že si nedovolují mít vlastní názor, natož ho vyjádřit. Moc tohoto stínu spočívá v tom, že když člověk zaujme toto sebekritické stanovisko, po zbytek života hromadí důkazy, které podporují jeho základní přesvědčení, tedy že jeho život nemá žádnou hodnotu. Tvrdohlavost vytváří působivé systémy dogmat, které vidíme všude kolem sebe. Tento stín je přitažlivý zejména pro ty, jejichž mozek upřednostňuje racionální přístup. Tito lidé používají logiku k tomu, aby si utvrdili svůj pohled na svět a dokázali, že se ostatní mýlí. Dnešní svět se skládá z těch, co vytvářejí názorovou základnu – věda, systémy a hierarchie – a těch, kdo jim věří. Je vzácné najít člověka, který se oprostil od potřeby mít nějaký názor. Tato osoba by nejdřív musela překonat své strachy a přesunout se na magické místo, odkud vidí obě strany života.

Darem tohoto klíče je Nadhled. Lidé většinou vidí, co jsou naprogramováni vidět. Tedy nedostatky. Abychom se dostali nad tuto hru, musíme přestat brát život vážně a osobně. Pro většinu lidí je tento krok nemožný, protože vzdát se stanoviska znamená vzdát se hluboce zakořeněné potřeby své mysli ztotožňovat se s něčím. Účelem daru Nadhled je porozumět mechanice života a celkovému obrazu. Slouží k udržení Integrity tím, že zpochybňuje všechny mylné interpretace skutečnosti. Na vyšší úrovni logika překonává sama sebe. Tento dar vidí za názory a chápe mechanismy vedoucí k vytváření názorů a lidské sklony chytit se do těchto pastí. Nadhled vyvěrá ze srdce, ne z mysli, a je pravou podstatou lidského vnímání. Manifestace tohoto daru přináší schopnost předvídání budoucnosti. Vidí, jak jeden vzorec přechází v další. Dar 17 nevidí archetypy, vidí spíše vzorce vycházející z čísel a ty překládá do slov. Chápe božskou matematiku evoluce. Tito lidé jsou předurčení organizovat budoucí lidskou společnost.

Na siddhické úrovni se objevuje Vševědoucnost. Teprve tady vidí jednotlivec celý obraz. Ten, kdo vidí, se stává tím, co vidí. Zůstává pouze oko, kterým nekonečně proudí vědomí. Toto oko se otevře teprve po otevření srdce, když zazáří vnitřní slunce. Vidí všemi směry současně. vidí na plátně vědomí minulost, přítomnost i budoucnost současně. Toto siddhi nelze chápat myslí – ta má buď názor, že je budoucnost daná, nebo názor, že ji tvoříme svým životem. Není schopná pochopit paradox, že obě tvrzení jsou správná, protože mezi nimi existuje provázanost. Toto siddhi nevidí nedostatky, pouze dokonalost. Vše, co se děje, se děje podle plánu, a tento plán je dokonalý. Ať se rozhodneme pro cokoliv, je to správně a v souladu se vším, co je. Dokonalost nelze vidět, dokonalostí je třeba se stát.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *