Žít nejlepší verzi sebe

Sledovala jsem před pár dny novou Duši K, povídání Jardy Duška s Juliet Navrátilovou. Zpočátku jsem se domnívala, že tentokrát s tématem besedy nebudu příliš v souladu, protože Julietina cesta k uzdravení a k navázání kontaktu se srdcem se klikatila mezi mnoha a mnoha zkušenostmi s nejrůznějšími psychedelickými rostlinnými látkami, vůči kterým zachovávám velikou obezřetnost (viz tento text) – a vrcholem rostlinné medicíny je pro mě heřmánek a černý bez. Postupně mě však povídání stále více vtahovalo a soulad přicházel.

Soulad s tím, co se neslo ve slovech i za slovy, že nelze nalézt učitele, léčitele či gurua nikde ve vnějším světě, ale pouze uvnitř sebe. Že nám nikdo zvnějšku nemůže říct, jak máme se svým životem naložit. Že pouze v našem srdci, skrze které promlouvá Duše, nalezneme pravdu o nás samých. Zvnějšku může přijít jenom inspirace, nasměrování, pobídnutí, rada… ale nikdy ne vyléčení. A že cest, kterými je možné dostat se ke svému srdci, začít mu naslouchat a myslet a mluvit skrze něj, je mnoho, a ta Julietina určitě není pro každého.

Pár dojmů z besedy jsem v sobě nechala doznívat a cítila jsem, že si z nich mám ještě něco vzít, něco si uvědomit. V tomto naladění jsem si pak položila tichou otázku, spíše obecnou než osobní: Co se změní, když lidé začnou víc naslouchat svému srdci a budou se řídit tím, co jim říká. Odpověď mi přišla hned vzápětí, ve sprše – asi se mnozí shodneme, že sprchy a toalety se staly takovými moderními svatyněmi inspirace – v jedné větě: Každý pak začne žít tu nejlepší verzi sebe.

Nechala jsem k tomu pak přicházet další myšlenky a obrazy. Co to znamená žít nejlepší verzi sebe? A co si vlastně představit pod slovem „verze“? Ukázal se mi obraz mnoha osobností, které uvnitř nás a skrze nás žijí. Část z nich by uměla barvitě slovy popsat naše mysl, je to to, co ukazujeme vnějšímu světu, vše, s čím se ztotožňujeme … jsou to takové nálepky, pod které schováváme sami sebe… a psala jsem o nich už tady. Další skupina ukazuje, jak se cítíme uvnitř, jsou to personifikace našich emočních stavů, mnohdy zrozené z našich traumat a hlubokých zranění. Kteroukoliv z těchto osobností můžeme žít i navenek, ustrnout v její identitě. Nebo je můžeme střídat, dle nálady a situace je obsazovat jako herce do našeho filmu. Která z nich je však tou nejlepší verzí?

Je to ta, která je nejvíce spojena s naší Duší. Je to ta, která je pravdivá, za všech okolností. Ta, která se umí projevit v přítomnosti, v kratičkém teď, skrze okamžitý pocit – i proto hovoří slovy „já cítím“. Ta, která je nejvíc naladěná na Život a jeho proud. Ta, která zná odpověď dřív, než ji vykonstruuje mysl podle zajetých šablon. Ta, která jde směrem, který je nám předurčen, kvůli němuž jsme do tohoto života přišli. Toužíme nalézt smysl života, své pravé poslání. K němu se však musíme „prožít“, a právě tato naše „verze“ kráčí s takovou lehkostí a vznešeností, že se zdá, že zná cestu k naplnění tohoto smyslu… a že jí celý svět pomáhá. Je také tou, která je nejvíc konfrontována s našimi i kolektivními strachy a stíny – právě ty totiž způsobují, že ji raději necháváme ustoupit do pozadí a na záskok vybereme někoho jiného z početného davu, který žije uvnitř nás.

Tahle naše „verze“ neztratila spojení s věčností… je svobodná a nebojí se poslechnout své pocity. Mnohdy pak stojí proti taktice mysli, která okamžitě začne předkládat důvody, proč by bylo lepší neposlechnout a argumentuje vidinou důsledků, které by to mohlo přinést. Dokáže být nepředvídatelná – jako by její vědomí nemělo žádné pevné hranice a bez velké snahy a úsilí si tahalo nápady a řešení z oceánu všemožnosti. Umí se radovat i plakat, umí se plně oddat tomu, co dělá, ale současně neulpívá na ničem.

Zkuste se jenom chvilku zaměřit na střed své hrudi a poproste o spojení s ní. Pocítíte jemný tlak nebo teplo. A potom se jí staňte, aspoň na chvilku… Jaký je to pocit?

Přemítám v posledních dnech o tom, co všechno by mohla přinést letošní Rusava. Bylo by krásné, kdyby právě tohle… potkat se tu s tou nejpravdivější částí sebe – a potom se jí stát.
S vlídnou pomocí podhostýnských bylinek 🙂

One thought on “Žít nejlepší verzi sebe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *