Od struktur k zázrakům

Tak jsem si říkala, že zalistuji Genovými klíči a nechám je promluvit k májovým dnům. Že to bude třeba o něčem romantickém – třeba o polibku pod rozkvetlou třešní. Genové klíče jsou mocným orákulem a vím, že vyslovují to, co je potřeba v určitou chvíli vyslovit – a téma, které se mi v nich otevřelo, toho s romantikou příliš společného nemá. Ostatně, co se divím, když jsem krátce předtím dokoukala poslední část jednoho „zakázaného videa“, které kdosi zachránil  před cenzurou a dokonce k němu přidal české titulky (odkaz pod textem), a na romantické čtení jsem naladěná nebyla. Nalistovala jsem Genový klíč 60, podle prastarého I tingu nazvaný Rozpad lodi. Mluví o překonávání struktur a otevírá cestu k zázrakům – a jeho aktuálnost můžete posoudit.

Stínem GK 60 je Omezení, jedna z nejmocnějších sil, která tlačí lidstvo proti směru evoluce a blokuje schopnost přijímat životní sílu. Ve společnosti se tento stín projeví vždy, když novátorství a představivost zadusí byrokracie, nebo když se lidé chovají tak, že zapomínají na lidskost. Tento stín stojí za chudobou většiny světa a bohatstvím malé hrstky lidí. Maří sny o harmonickém světě – je to síla, která brání realizaci našich nejlepších záměrů. Frekvence tohoto stínu lidem brání vystoupit ze zaběhnutých vzorců a struktur, brání nám vidět, že svět má samonápravné mechanismy a že tu běží časové cykly, které vedou ke spuštění nápravných kódů – a kvůli tomu životu nedůvěřujeme.
Tématem GK 60 je struktura. Každá struktura je ale dočasná a je určena k tomu, aby se jednou rozpadla. Stín 60 souvisí s přílišnou závislostí lidí na strukturách a s tím spojenou absencí zázraku – což je událost odporující lineárním zákonům, je spontánní a nepředvídatelná a vymyká se našemu chápání. Stín Omezení je nejzarputilejším kritikem zázraku. Snaží se mít život pod kontrolou. Typickou oblastí jeho projevu je legislativa. Tvoříme zákony, které mají řídit společnost, a právní struktury, které na to mají dohlížet a vymáhat. Přitom původním záměrem zákonů bylo chránit bezbranné a zajistit spravedlnost. Největší omezení, které dnes brání vytvoření mírumilovného světa, je byrokracie. Už máme tolik zákonů, že těžko vykoukneme ze škatulky, natož abychom z ní vylezli. Zabředli jsme natolik do těchto struktur, že už neznáme původní záměry.
Mimořádně silné omezení jsou peníze a světová ekonomika, které berou jednotlivcům materiální svobodu.  Tento stín způsobuje, že lidé příliš lpí na strukturách hmoty, a nezabývají se vnitřkem – duchem či myšlenkou. Archetyp tohoto stínu potlačuje mládež, zkostnatělé systémy školství odmala strukturují a unifikují mysl dětí. Nutí je vysedávat v lavicích, zatímco se těla chtějí pohybovat a objevovat život.
Dalším projevem tohoto stínu je náboženství. Vesmírné mravní zákony nepotřebují systém ani strukturu, aby fungovaly. Čím víc trváme na dodržování zákonů, tím víc odporu budíme, až je musíme prosazovat násilím – to je začarovaný kruh tohoto stínu. Každý má v sobě prostředky jak rozlišit, co je správné a co není … tímto systémem kontrol a reakcí ho ale přestáváme slyšet. Největším omezením je ale lidské myšlení. Mysl si pod vlivem kulturně-společenského prostředí zvykne přemýšlet v určitých mentálních strukturách, což zavírá dveře inspiraci.

V lidské povaze se tento stín projevuje buď jako Neuspořádanost, což je naprostý nedostatek struktury v životě člověka, nebo jako Zkostnatělost, což je silná potřeba ovládat druhé a přehnaná závislost na formě a struktuře oproti originalitě či nápadu.

Darem GK 60 je Realismus. Lidé s tímto darem chápou omezení hmotného světa a znají zákonitosti, podle nichž se ve hmotném světě může něco manifestovat. Uvádějí do rovnováhy mladistvost a moud­rost, idealismus a strukturu. Je to tzv. dar zdravého rozumu. Ten umožňuje harmonický vývoj a efektivní spolupráci s celým vesmírem. Lidé s tímto darem chápou, že určité struktury a zákonitosti je třeba respektovat, že řeka musí mít břehy, které jí dávají směr. Snaží se, aby tyto břehy byly pevné, ale umožňovaly hladký proud energie k tvorbě světa. Ukazují schopnost fungovat v rámci zákonitostí a tradic, a přinášet změny jejich prostřednictvím, ne jim navzdory. Uznávají struktury, ale nejsou jejich obětí. Tito lidé jsou mistry ve tvoření struktur, které tvoří základnu pro nové myšlenky a novou energii.
GK 60 má potenciál pro zázraky – dar Realismu není paradoxem. Realismus ve svém jádru zázrak obsahuje. Podle kvantové fyziky tvoří veškerou hmotu jen vibrující energe­tické pole, tudíž veškeré struktury jsou jen iluzivní. Takže zázrak nevyžaduje nic jiného, než určitou formu struktury s otevřenou myslí. My lidé ale nemáme rádi nejistotu, nedůvěřujeme zázrakům a raději lpíme na učeních, názorech, zákonech atd.
Jednou z nejjemnějších struktur je jazyk – lidí s darem 60 můžou být jeho mistry. Aby jazyk nesl energii změny, musí být použit hravou formou k vyjádření frekvence. Tento dar je hodně spojený s hudbou, stejně jako celý chemismus lidského těla. To se odráží v po­době nálad. Lidé s tímto darem chápou, že významná období nastávají, když se zdánlivě nic neděje. Ví, že v temnotě předcházející manifestaci se skrývá zázrak a umějí do tohoto procesu nezasahovat. Chápou, že odpovědi na všechny naše otázky najdeme ve strukturách přírody a kosmu a také uvnitř každé molekuly naší DNA. Zdravý rozum není protikladem zázraku – naopak vyžaduje, abychom byli otevřeni všemu ve vesmíru, protože vše skrývá ve svém jádru zázračné vnitřní světlo.

Siddhi GK 60 je Spravedlnost. Je to velmi vzácné siddhi. Oslabuje nebo mění zákony fyzické existence. Dochází při něm k tzv. posunu čtecího rámce. V lidské historii se to neudálo mnohokrát, proto je toto siddhi záhadou. My lidé fungujeme v pojmech morálky, trestu, odměny, příčin, následků, karmy, ale to je vše omezeno dualitou. Skutečná spravedlnost není vázána zákony, je nekauzální – věci se dějí, aniž bychom znali příčinu a příčiny nevedou k následkům. Toto nejsme schopni pochopit. Siddhi 60 boří iluze o dobru a zlu, správném či chybném, spravedlivém či nespravedlivém. Neexistuje tu lineární horizont událostí, vše se děje teď. Člověk s tímto siddhi popírá čas. Popírá i gravitaci. Tito lidé cestují prostorem i časem, popírají zákony hmoty a dějí se skrze ně zázraky.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

 

A ještě slíbené video. Už v textu Ne-sluníčkově jsem zmiňovala Davida Ickea a důvody, proč jeho informace beru vážně… a proč je mi v něčem blízký. Přidávala jsem odkaz na jeho aktuální rozhovor. Tady je odkaz na rozhovor novější, který byl okamžitě po odvysílání z Youtube a dalších kanálů smazán, je rozdělen na sedm částí.
Doporučuji začít sedmou částí od minuty devět a naladit se na frekvenci, se kterou David předchozí informace předává. „Pokud ztratíme strach, budeme dělat to, co víme, že je správné, bez otázek, protože tyto otázky vytváří strach. Pokud se ho zbavíme, už se neptáme na následky, a jenom děláme to, co cítíme, že je správné.“

 

2 thoughts on “Od struktur k zázrakům

  1. četla jsem to několikrát za sebou a snažila se tomu porozumět. Až mě trochu mrazí z toho, jak moc je to aktuální jak moc se to podobá realitě….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *