Být ve svém živlu

Oheň, voda, země, vzduch. Čtyři základní elementy, stavební prvky hmotné reality, jež vzniká jejich neustálým spojováním a oddělováním, pohybem mezi řádem a chosem. Živlové archetypy se objevují již ve starých kulturách Egypta a Babylonu, setkáme se s nimi v učení antických filozofů, pracovali s nimi mocní mágové.

O tom, jak silně jsou živly spojeny s naším pozemským životem, můžeme popřemýšlet, když si uvědomíme, co všechno je tu spojeno s číslem čtyři. Čtyři světové strany (sever, jih, východ, západ), čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima), čtyři skupenství hmoty (pevné, tekuté, plynné, plazma), čtyři báze v DNA (adenin, guanin, cytosin, thymin), čtyři hlavní biogenní prvky (kyslík, vodík, uhlík, dusík), čtyři životní období (dětství, mládí, střední věk, stáří), čtyři psychologické temperamenty (melancholik, flegmatik, sangvinik, cholerik), čtyři funkce vědomí (vnímání, cítění, myšlení, intuice), atd.

Každý ze živlů se může projevovat tvořivou nebo ničivou formou. Oheň, nad kterým si ohřejeme ruce nebo uvaříme oběd, se může proměnit v ničivý požár. Voda nás osvěží a zažene žízeň, ale vše může odnést potopa. Země je stabilní, podporující a život dávající,  ale umí se projevit i skrze zemětřesení. Vzduch přijímáme každým svým nádechem, může se však zformovat v hurikán.

Živlové energie se projevují rovněž v lidské psychice, a to opět v obou polaritách.
Oheň je spojen s aktivitou, nadšením, vzrušením, vůlí, odvahou, kreativitou, ale také způsobuje agresivitu, hněv, žárlivost, hádavost. Voda souvisí s cítěním, empatií, fantazií, nadějí, intuicí, relaxací, klidem, na druhou stranu však s depresemi, stydlivostí, závislostí, fantazírováním, smutkem, lhostejností. Vzduch podporuje myšlení, komunikaci, rozhodování, snění a vize, vyšší perspektivu, inspiraci, optimismus, ale také žvanivost, nafoukanost, nestálost, pochyby, kontrolu. Země souvisí s praktičností, smyslem pro realitu, s uzemněním, spolehlivostí, disciplinovaností, důvěryhodností, vytrvalostí, svědomitostí, může se však projevit i jako těžkopádnost, lenost, málomluvnost, netečnost.

Můžete si jednotlivé živlové energie zkusit navnímat a potom je v sobě vyrovnat s následující nahrávkou. Zavřete oči a představujte si.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *