Bojovník s provokatérem ruku v ruce

Tak zase jedna tramvajová. Jedu před pár dny v podvečer domů, koukám z okna a v jednu chvíli zaslechnu rozhovor. Starší manželský pár sedící za mnou se zvedá a přechází ke dveřím. „Zmáčkni to“, říká pán a kývne směrem k tlačítku na otevírání dveří. „Ještě je brzy“, odpovídá paní, přesune svoji ruku a tlačítko provokativně zakryje, „ještě jedna zatáčka a jedny semafory.“ Pán nervózně přešlápne. Zmáčknul by ho sám, ale nemůže. Je schované pod dlaní jeho milované. Na té je zřetelně vidět, jak čeká na jeho další slova. A ta záhy přijdou. „To je snad jedno, kdy to zmáčkneš, můžeš už teď, to ničemu nevadí, lepší než pak nahonem.“ Trefa. Přesně na tato slova ona čekala. „Můžeš mi říct, proč mě pořád buzeruješ, proč mi organizuješ život? Copak si myslíš, že jseš nejchytřejší?“ … a další slova nesoucí se na vlně skryté agrese.

Provokace a Boj. Zvláštní synchronicita. Ve stejný den se mnou sdílely dvě na pohled křehké blondýnky, jak se jim tato dvě témata, která mají obě ve svém profilu Genových klíčů, neustále ukazují v životních situacích. A vzhledem k tomu, že tyto Genové klíče*, 38 a 39, fungují jako tzv. Programovací partneři, dnes pár slov k oběma.

Krátce shrnuto, asi nikdo by nechtěl mít člověka s těmito dvěma kvalitami jako protivníka, obzvlášť pokud se projeví ve svých stínech. Naopak je tento člověk vítán jako mocný spojenec, pokud projeví své dary.

Na stínových frekvencích těchto klíčů se objevuje Zápas a Provokace. Tvoří náročnou dvojici, jejímž účelem je přežití jedince. Představují prvotní energii, která při ohrožení reaguje instinktivně agresí. Na lidské civilizace měly vždy silný vliv legendy a mýty. Je tomu tak i dnes, kdy jsme příběhy vyprávěné kolem ohňů vyměnili za střibrné obrazovky. Stále však zůstáváme v zajetí mýtu o Bojovníkovi. Na stínových frekvencích v sobě obsahuje hrozivou temnou stránku bojovníka a zodpovídá za to, že veškeré vibrace na planetě ovládá jediná síla – agresivita.

Stín Zápas se nachází v kolektivním poli lidstva a projevuje se, zejména je-li skupina ohrožena jinou. Tento stín má rád boj (s druhými, se sebou, se životem…) – nekonečný zápas ale ubírá sílu a moc, je to tvrdohlavá zarputilost, které je výsledek vlastně lhostejný. Projevuje se i ve vztazích, kde není jeden nebo oba spokojeni se svým životem. Napětí ve vztahu postupně zničí lásku a boj se jim stává potřebou, ba i závislostí. Na kolektivní rovině se projevuje tento stín tak, že chybí nadhled. Řada bitev se odehrála, protože lidé mající moc agresivně reagovali na jiné na základě svých osobních přesvědčení, bez přemýšlení. V důsledku tvrdohlavé a nevšímavé energie tohoto Stínu žijeme na planetě, kde musí většina lidí svádět neustálý boj o přežití na mnoha rovinách.

Stín Provokace je jako kobra, která se chystá zaútočit, málokdy mine cíl. Nejčastěji se s projevy tohoto stínu setkáváme ve vztazích. Je to stín, který provokuje a umí tzv. šlápnout na kuří oko. Umí přesně vystihnout okamžik, slovo a tón, který vyprovokuje vztek. Agrese není jen fyzická, může být slovní nebo emoční. Jakmile zareagujeme, jsme v pasti, jsme v odvěké hře na pachatele a oběť. Tyto role umíme i střídat. Moc tohoto stínu nad lidmi spočívá v tendenci brát si věci osobně.

Pod vlivem těchto stínů lidé sklouzávají buď do represivních projevů Zablokování a Poraženectví, které způsobí zablokování životní síly, ztrátu nadšení pro život, vnitřní napětí a uzamčení životního potenciálu, nebo do reaktivních projevů Provokování a Agresivity, kdy svůj strach projektují na druhé formou hněvu, urážek a způsobováním bolesti.

Na úrovní daru se objeví kvality Vytrvalost a Dynamičnost. Vložíme-li své tělo, srdce a duši do boje, který nás naplňuje, přestává být boj zápasem. Učíme se rozdílu mezi zdoláváním překážek a překonáváním odporu. Odpor vzniká, když se prodíráme proti proudu života – překážky jsou přirozenou součástí rytmu života, jsou to zkoušky našeho odhodlání a cesta ke zdokonalení. Překážky bývají maskované dary, jsou úžasnou příležitostí cítit se naživu a naplňovat své předurčení. Lidé s tímto darem plní i nesplnitelné úlohy s plným nasazením a jakoby lehce. Jen se musí naučit, kdy jít do akce a kdy se nadechnout a počkat. Tento dar je spojen s archetypem bojovníka… dnes bojuje i proti svému vlastnímu stínu, tedy proti kolektivní frekvenci strachu. Představuje vzorec lidského snažení o dosažení úrovně ducha. Tento dar dává jistotu konečného vítězství ve správném boji. Dává druhým sílu a odvahu postavit se za sebe a nebýt obětí kolektivního vymývání mozků.
Projevy tohoto daru mají dvě veliké přednosti pro společnost – první je zpochybnění kolektivního strachu (nic není nemožné, pokud si stojíme za tím, čemu věříme). Druhý je to, že ukazuje, že je možné pustit se do boje bez použití násilí nebo korupce.
Na nižších frekvencích strach provokuje strach a hněv provokuje hněv. Na úrovni daru nás “provokuje” dynamičnost a pozvedává nás do své frekvence. Provokuje v nás tvořivost a svobodu. Tento dar nezná strach, v tom spočívá duch pravého bojovníka. Nebojí se zranit city druhého, pokud ho tím vysvobodí z nízkofrekvenčních vzorců. Dotýká se tak ducha druhých způsobem, který jim pomůže uniknout z jejich vězeňských cel.

Na siddhických úrovních vykvete Čest a Osvobození. Čest vyzařuje každý, kdo žije svoji pravdu. Čest proměňuje souboj v tanec, kde se mečem ohání sama Láska. Může každý lidský čin změnit v nesmrtelný. Je zakotvena v tak čisté lásce, že se může obětovat službě vyššímu záměru. Čest v sobě nese kvalitu milosrdenství a odevzdanost. Toto siddhi bojuje proto, aby všechny lidské konflikty ukončilo. Nese v sobě absolutní respekt ke všemu živému. Čest se netýká výhry či prohry, často tyto pojmy převrací … když se silnější energie podvolí slabší, světlo kapituluje před temnotou – to podtrhne marnost všech konfliktů a zápasů a kapitulace se promění ve vítězství. Siddhi Čest spustí proud dynamické energie nesoucí osvobození pro celé generace lidí. Každý skutečně čestný čin překoná věky, neboť lidé si pamatují své hrdiny. Siddhická energie inspiruje a osvobozuje další tím, že nám připomíná, že jsme všichni bojovníky, kteří zápasí o překonání osobních i společných strachů. Energie Osvobození vyprovokuje realizaci Svobody.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *