O spřádání novo-ročních vizí

Začátek roku je dnem, kdy si před sebou stavíme nové vize, dáváme si předsevzetí a vstáváme „pravou nohou“. Podíváme se dnes na to, proč naše odhodlání většinou vydrží jen pár dní, a na to, že možná existuje den lépe nakloněný novému vykročení.
Kdy začíná rok? Otázka zdánlivě nesmyslná. Ovšem pouze zdánlivě. Přelom roku totiž určuje kalendář, a kalendářů, jak známo, existuje a v historii existovalo mnoho. Velká většina z nich vychází z astrologických cyklů, především z cyklu oběhu Země kolem Slunce. Některé kalendáře, např. čínský nebo muslimský, se řídí lunárními cykly. Takže to s tím začátkem roku vůbec není jednoznačné. Naše nastavení na 1. leden určuje už více než 400 let Gregoriánský kalendář…
a tento den kupodivu nemá žádné astrologické spojitosti, byl kdysi dávno stanoven úředně.
Pro mě je k začátku nového ročního cyklu mnohem bližší než  toto „povinné“ datum den vypočítaný z tzv. tranzitů  Human designu (odkaz).

Tranzity si můžeme představit jako určitý vtisk postavení planet Sluneční soustavy. Tento vtisk
v nás zesílí specifické kvality či projevy, a to jak u jednotlivců, tak v rámci lidstva jako celku.
A protože je nám lidem nejblíže Země a nejsilněji nás ovlivňuje Slunce, jsou jejich vlivy určující. Podrobněji a přesněji si o tomto tématu můžete přečíst u Jakuba (odkaz).*

Když se podíváme na přelom roku, tak jak ho obvykle vnímáme, zjistíme, že v tyto dny stojí Slunce v bráně 38 (Boj/Opozice) a Země v bráně 39 (Provokace/Překážka). Při tomto uvědomění nám začíná být jasné, proč bývá toto období emočně vypjaté, dochází k hádkám, dokazování síly, provokacím atd. A ukazuje se, proč tak často selhávají předsevzetí, která si dáváme v těchto dnech. Vycházejí totiž z vnitřního boje, z potřeby některé věci potlačit, zadupat, překonat, a jsou jim stavěny do cesty překážky či si je blokujeme sami vnitřní opozicí.

Podle Human designu existuje den, který je přirozeným začátkem ročního cyklu. Je to den, kdy Slunce vstupuje do brány 41. Letos připadá na 22. ledna v 9 hodin, 10 minut a 21 sekund. Je to den stvořený pro vize, fantazie a představy. Den, kdy je můžeme poslat do světa pro obohacení sebe i druhých. Musíme si dát ale pozor i na stínové projevy fantazií.
A není náhodou, že před vstupem do brány 41 pobývá Slunce v bráně 60, jejímž tématem je Přijetí/Omezení, Realismus a Načasování na vhodný okamžik.

Brána 41 je zdrojem inspirace pro Genový klíč 41**, který téma fantazií a snů nádherně rozvíjí. Co o nich říká?

Genový klíč 41 je tvz. start kodon. Genetický kód je tvořen kombinací čtyř písmen, A T C G.
V miliardách kombinací těchto bází jsou skryty instrukce, kterými se tělo řídí. Vědci zjistili, že pokud tělo vidí posloupnost AUG (methionin), vždy jedná podle instrukcí, které následují za ní. Tato trojice se nazývá start kodon.

Na Stínové frekvenci se tento GK točí kolem fantazií a snů. Být v područí tohoto stínu znamená držet v ruce klíč ke svým snům, ale nikdy ho nestrčit do zámku. Tento stín zesiluje
kolektivní frekvence planety – proto je celá planeta osídlena lidmi, kteří sní o lepším životě, ale tyto sny nejsou schopni realizovat. Tento stín stále osciluje mezi snem o naplnění  a mezi nutkáním být prázdný. Stín Fantazie nám zabraňuje cítit se úplnými, protože mysl kolísá mezi sněním o budoucnosti a oživováním minulosti. Brání nám v naplnění našich snů – místo abychom se pustili směrem, který nám náš sen určuje, stáváme se závislými na naději, kterou sen přináší naší mysli. To je i důvod, proč se lidé ládují fantaziemi (film, seriály, alternativně vytvořené internetové reality). GK 41 je spojen s vůdcovstvím – neboť vůdce, který ví, jak manipulovat s fantazií, má obrovský vliv na ostatní. Stín 41 vytváří velikou iluzi, neboť nás odvádí od přítomného okamžiku. Fantazie je krásná věc, ale pokud zabraňuje reálně žít, stává se únikem ze života do mysli. Ale protože cykly našeho života se pravidelně restartují, může se také stát, že s dalších otočením kola fantazie bude kód správně interpretován a stane se skutečným iniciačním kódem, ne jeho stínem.

V lidské povaze se tento stín projevuje jako Snílkovství nebo Hyperaktivita. Snílkové unikají ze života do snů. Jejich vnitřní život diktuje jejich fantazie. Ve skutečnosti nechtějí své sny naplnit, ale jsou závislí na svých vnitřních světech vytvořených jejich myslí. Hluboký vnitřní strach jim neumožňuje mít normální mezilidské vztahy. Snílkovství postupně přechází do letargie a jediná cesta ven je začít své sny manifestovat na hmotné úrovni. Hyperaktivní lidé se řítí kupředu, unášeni palivem svých snů. To nevyhnutelně vede k vyhoření, protože síla fantazie, kterou se snaží přinést do světa, překračuje omezení hmotné úrovně. Ženou se tak do problémů, čímž vystavují svůj nervový systém obrovskému tlaku. Hroutí se často za dramatických a destruktivních okolností. Naděje pro ně spočívá v tom, že do svého vnitřního světa nechají vstoupit ostatní a přestanou se upínat na to, aby uskutečnili veškeré sny, které stvoří jejich mysl.

Darem GK 41 je Předjímání. Se zvýšením svých frekvencí si začneme uvědomovat přítomnost morfogenetického pole – neviditelné energetická sítě, předávající konkrétní informace v čase a prostoru. Postupně získáváme schopnost tyto informace zachycovat. Lidé s darem Předjímání bývají vyzdvihováni do vůdcovských pozic – nejlepší vůdci jsou ti, co stavějí na minulosti a předvídají, co přijde. Při náhlém přívalu frekvencí tohoto GK se objevují předtuchy – pokud pak frekvence sestoupí zpět na stínovou úroveň, bývají tyto předtuchy myslí chybně interpretovány, protože mysl kolem nich namaluje své fantazie. Vysoké frekvence tohoto Daru umí stahovat
z morfogenetického pole krásné a povznášející věci, z tohoto pole povstávají geniální díla (typickým příkladem je W.A.Mozart, který takto tvořil) – stín a dar 41 ukazují rozdíl mezi genialitou, která se projevuje, a negenialitou, která stále jen sní. Jednotlivé start kodony uvnitř každé buňky jsou elektromagneticky spojeny se start kodony všech buněk těla. Každý náš impuls třeba i jediné buňce je tedy sdělen i celku. Takto na vysokých frekvencích budeme schopni přeprogramovat všechny buňky těla.

Siddhi GK 41 je Emanace. Otázkou tohoto siddhi je, jak asi vypadá „vesmírný start kodon” a co znamená dospět k samému zdroji bytí? Slovo Emanace se používá pro pochopení něčeho,
k čemu se nelze ani přiblížit. Slovo Emanace není ani vzdáleně schopen uchopit žádný jazyk, obsahuje v sobě koncept nekonečna. Toto siddhi je jako černá díra, vtahuje vše do sebe, i čas a prostor, vše redukuje na úplné nic. To představuje zdroj všeho. Někde v hloubce naší DNA máme kód, jehož jediným účelem je vyvolat Osvícení. Pro mnohé hledající je šokující, že tento proces nemůže být vyvolán ničím, co děláme na povrchu. Tento chemický proces spustí Milost a nikdy nevíme kdy a komu se přihodí. Je to emanace vyvstávající z neznámého zdroje. Nemá to nic společného s projevy změněného stavu vědomí, se všemi pojmy a popisy. Toto siddhi je výsměchem našemu úsilí, hledání, meditacím, morálce a všem systémům nabízejícím pochopení života. Žádná evoluce vědomí ve skutečnosti neexistuje. Ten, kdo manifestuje toto siddhi, čelí velikému dilematu – vše, co řekne nebo neřekne, ostatní chápou jako záměr. On ale ví, že jeho stav nemůže být nikdy sdělen a že nemůže říct nic, čím by někomu pomohl. Ve skutečnosti vše, co řekne, bude pravděpodobně nesprávně vyloženo. Jeho stav vyvolává u druhých veliký hlad, on neví, jestli je to dobře nebo špatně – ví jen, že pro něj žádný hlad neexistuje.

*https://humandesign.cz/zdroje/novy-rok/
**Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *