Germánská medicína: Opuštěnost a syndrom ledvinových kanálků

Tímto článkem bych chtěla volně navázat na sérii textů o Germánské nové medicíně, zároveň ale toto téma velmi úzce souvisí s textem O zdravé podpoře, který se týká péče o nemocné členy rodiny či jiné blízké. Pocity, které nemocný prožívá zejména po sdělení diagnózy nebo při hospitalizaci, totiž s ledvinovými kanálky a jejich funkcí souvisí více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Jak jsem psala v úvodním článku o Germánské medicíně, rozchází se její pohled s obecnou psychosomatikou, která říká, že nemoci ledvin způsobuje strach. Podle Germánské nové medicíny mají ledviny tři vývojové vrstvy, které vznikají ze třech zárodečných listů a řídí je relé ze tří částí mozku. Každé z těchto vrstev odpovídá úplně jiný typ emočního konfliktu. Dnes bych se chtěla věnovat pouze vývojově nejstarší části ledvin, která pochází z entodermu řízeného mozkovým kmenem. Jsou to sběrné kanálky ledvin. Nebudu zacházet do medicínských detailů, jde mi spíše o ukázání emočních souvislostí.

Funkcí ledvinových kanálků je shromažďovat moč vzniklou v ledvinovém parenchymu do ledvinové pánvičky, odkud se potom dostává do močovodů a močového měchýře. Moč se skládá z větší části z vody (asi 95 %). Zbytek tvoří elektrolyty a další močové látky, jako je kyselina močová, močovina a kreatinin. Ledviny denně filtrují přibližně 180 litrů krve, avšak 99 % filtrátu je reabsorbováno ledvinovými tubuly a vráceno do krevního oběhu.

V evolučních termínech jsou sběrné kanálky ledvin nejstarší tkání ledvin. Stejně jako střevní buňky, které tráví „potravu“, je biologická funkce ledvinových tubulů absorbovat  a trávit tzv. „vodní sousto“. Původně byly ledviny jeden jediný orgán, který se později rozdělil na dvě ledviny.

Biologický konflikt související s ledvinovými kanálky vzniká evolučně již v době, kdy život existoval pouze v oceánu a jakékoliv opuštění vodního prostředí vytvořilo život ohrožující situaci. Tento druh strachu se týká i lidského života, protože voda je prastarým domovem všech živých organismů. Obsah soli tělesných tekutin, zejména slz, krve a plodové vody, je stejný jako koncentrace izotonických solí v mořské vodě, jmenovitě 0,9 %. To potvrzuje, že organický život vznikl v oceánu.

Emoční konflikt, který se manifestuje v ledvinových kanálcích, prožívá člověk v situacích, kdy se znenadání ocitne  „jako ryba bez vody“ nebo „ztracený v poušti“. V cizím neznámém prostředí, opuštěný, bezmocný, osamělý, vyhnaný, vyloučený, nežádoucí, odmítnutý, nepochopený, ignorovaný. Dále je to ve chvílích, kdy zažívá silný existenční konflikt s pocitem „ztratil jsem úplně všechno“ nebo „můj život je v sázce“ a opět si připadá bezmocný, na všechno sám, a neví, co s ním bude dál.

Symptomy aktivní fáze konfliktu:
• zadržování vody
• zvýšená hladina kyseliny močové, močoviny a kreatininu
• snížené množství moči
• otok těla, obezita způsobená zadržováním vody
• snižování až zástava funkce ledvin, selhání ledvin
… jako kdyby si tělo v tu chvíli šetřilo každou kapku vody, kterou v sobě má.

Kdo se může takto cítit? Třeba staří lidé, kteří skončí v ošetřovatelských zařízeních, mimo domov a rodinu. Nebo lidé, kterým byla sdělena závažná diagnóza nebo negativní prognóza jejich onemocnění. Lidé, kteří jsou náhle hospitalizováni, přičemž cítí nedostatek podpory lékařů, zdravotních sester nebo příbuzných. Příkladů bychom našli mnohem víc, ale právě tyto jsou ukázkou toho, jak může pomoci, když se zapojí láskyplná a pečující podpora.

Velkým problémem totiž je, když se tzv. syndrom ledvinových kanálků, tedy omezená funkce ledvin, potká s probíhající hojivou fází jakéhokoliv dalšího onemocnění. Organismus i mozek se v tu chvíli potřebují zbavit přebytečné tekutiny, ale ledviny tomu brání. Dochází tu pak k různým léčebným krizím a zjednodušeně můžeme říct, že se tím léčba každého onemocnění výrazně zkomplikuje. Germánská medicína tímto nabízí vysvětlení, proč je akutní selhání ledvin častou komplikací u hospitalizovaných pacientů, zejména na jednotkách intenzivní péče.

Co z toho plyne? Máme-li v rodině či mezi blízkými někoho, kdo se ocitnul v nemocnici nebo ošetřovatelském zařízení, někoho, kdo má diagnostikované vážné onemocnění, udělejme vše pro to, aby se necítil tak, že ho moře vyplivlo na rozpálený písek. Co to znamená? Snažme se s ním být v kontaktu, navštěvovat ho, telefonovat, psát sms, udržovat ho v postoji, že na tuto situaci není sám, že ho podporujeme. Že je milovaný a v bezpečí, že se situace vyřeší. V tu chvíli se ledviny začnou vracet ke své správné funkci a sníží se množství komplikací v léčebných fázích.

Dalším okruhem případů těchto konfliktů jsou ty, které zažívají děti – když jsou zařazeni do předškolní péče, když se cítí nemilované nebo vyloučené ze skupiny (doma, na hřišti, v mateřské škole nebo ve škole), když na ně jejich rodiče nemají dostatek času, když se narodí sourozenec, který získá větší dávku pozornost, když zemře prarodič nebo když rodinu některý člen opustí. Děti pak prožívají ztrátu bezpečí a emocionálního přístřeší, kvůli čemuž se cítí naprosto osamoceně. Může u nich potom docházet k nárůstu hmotnosti.
„Malé děti, které pravidelně chodí na celodenní péči, mají o 50 % vyšší pravděpodobnost, že budou trpět nadváhou ve srovnání s těmi, kteří zůstali doma s rodiči, podle studie vědců z University of Montreal a CHU Sainte-Justine Hospital Research Centre.“
Germánská nová medicína nabízí zcela nové chápání rostoucího počtu lidí s nadváhou v západním světě tím, že bere v úvahu sociální změny (rozpuštění tradičních rodinných struktur, rostoucí rozvodovost, umisťování dětí do předškolních zařízení a starších lidí v domovech důchodců) a alarmující hospodářský vývoj (zvyšující se nezaměstnanost, špatné vyhlídky pro mládež, rostoucí zadlužení).

Selhání ledvin v důsledku konfliktů opuštění je také jednou z hlavních příčin smrti u domácích mazlíčků – v důsledku silné vazby na svého chovatele prožívají tento konflikt mnohem silněji,než zvířata žijící v přirozeném prostředí.

Zdroj: http://learninggnm.com/

4 thoughts on “Germánská medicína: Opuštěnost a syndrom ledvinových kanálků

 1. Dobrá deň,

  zaujali ma tieto súvislosti, nakoľko to aj na mňa sedí…
  Prosím, kde sa dá tato Germánska medicína študovať? Myslím na Slovensku, alebo na Morave.
  Ďakujem pekne
  So srdečným pozdravom Regina Kondrlíková

 2. Ešte sa chcem spýtať, ako sa dá tento syndróm liečiť cez Germánsku medicínu…..
  Ďakujem

  1. GNM v zásadě nic neléčí… vede pacienta k uvědomění si konfliktu a jeho zpracování, následně tělo přechází do hojivých fází. Ty se samozřejmě dají podpořit. Záleží na závažnosti problému, někdy stačí posílit ledviny, jindy je nutná lékařská intervence

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *