Obrazo-Tvornost

V novoročním článku jsem slibovala, že se podělím o jeden text, který ke mně ve svátečních dnech přilétl… a který hodně zarezonoval s tím, co v poslední době stále silněji cítím i já. Vstoupil do mých občasných úvah, jak najít jemnou tenkou hranici, skrze kterou by bylo možné předávat potřebné informace, které oficiální zdroje nenabízejí, a přitom se tím neposilovaly katastrofické scénáře a neprobouzel se zbytečný strach.

Toto dilema by dilematem vůbec nebylo, kdyby lidé dokázali přijmout informaci neutrálně, aniž by k ní přidali své negativní emoce, jako jsou strachy, vzteky, odpory, pocity bezmoci a beznaděje. Kdyby je přijali pozorující optikou jako jednu z možností. Kdyby, kdyby… Proč to vůbec zmiňuji? Trocha teorie o tom, jak vzniká hmotná skutečnost, samozřejmě velmi zjednodušeně: Vzniká v procesu informace – energie – hmota. Prvotně se objeví informace, ta dá vzniknout energiím a ty potom zformují hmotu. Ilustrativní příklad – v něčí hlavě vznikne obraz domu a pouze pokud je k tomuto obrazu přidána energie formou práce (mentální i fyzické), objeví se dům v realitě. Pokud by tam energie vložena nebyla, zůstane obraz jenom obrazem. Tedy zdaleka ne vše, co se objeví v informačním světě, dojde hmotné realizace. To dobře znají „stavitelé vzdušných zámků“, kteří jsou schopni vyprojektovat ve své mysli celé světy, aniž je kdy spatří na vlastní oči.

Každý obraz, který se má zhmotnit v realitě, potřebuje tudíž dodat energii. To dobře vědí ti, kteří se snaží vládnout světu. O tom, že se jejich moc opírá o magické postupy a je posílena temnými rituály, je toho už dost známo a už jsem se tu o tom kdysi podrobněji rozepisovala. Je to vlastně docela snadné. Vytvoří obraz, předloží ho lidem, vybudí v nich potřebnou energii silných emocí a otevřou tím cestu k jeho realizaci. Obraz sám o sobě by se zhmotnit nedokázal. Možná vám teď procházejí hlavou obrazy, které nám předkládají oficiální média (suverénně vede televize – kdo ví aspoň něco o psychické manipulaci, o symbolice, o subliminálech, o brainwashingu, tak to ve vysílání dokáže rozeznávat). Možná vás ale nenapadne, že stejnou úlohu naplňuje i protistrana, vědomě či nevědomě. Když předloží lidem obraz temných záměrů (třeba jako uniklou senzační informaci) a vzbudí tím strach, je obraz energií podpořen.

Právě proto hodně zvažuji, co tu zveřejňovat a co ne… a jakou formou. Nechci tu mít narůžovo namalovaný svět, když vím, že takový není. Ale nechci ani děsit a znepokojovat. Těžko se hledá rovnováha. Já sama letmo sleduji hodně témat z různých stran… ale bez větších emocí. Vše beru jako možnosti, kterými se svět ubírat může, ale nemusí, a tuším, že je hodně cest, které nám ukázány vůbec nejsou… Všimla jsem si, že už mám nastavenou vnitřní kontrolku, který mi pokaždé, když vidím nebo čtu, co „zlouni“ zase chystají, nahodí automatickou odpověď „To se nestane“ … A to mi přijde jako dobrá rada pro všechny. Když spatříte obraz destruktivní budoucnosti, emočně nereagujte a zrušte ho. A místo toho tvořte obrazy budoucnosti harmonické, svobodné, pro nás všechny…

(Poznámka – kdo rád čte, může najít hodně zmínek o tzv. Vědě obraznosti v knihách o Anastazii, viz toho dávnější knižní okénko)

… a teď už kopíruji (se souhlasem regionálního centra Strom života) onen text:

Budoucnost není určena, netvoří se světovými vládci, ale námi
Tlak okolního prostředí člověka energeticky stlačuje do hrášku, uvádí do stresového stavu, potlačuje vůli a vynucuje si dělat to, co se navrhuje. Informační proud odvádí člověka z vnitřního centra k hrám vnější úrovně. Vnější svět se stává realističtějším a důležitějším, nežli ten vnitřní. A v tom také spočívá naše neštěstí. Kvůli vštípenému nebezpečí se díváme do vnějšího a přiživujeme svými emocemi neradostné obrazy budoucnosti, které nám předkládají schopní programátoři. Sami dobrovolně, aniž bychom si to uvědomovali, vytváříme neradostnou budoucnost pro sebe i pro své děti. Jak? Obrazy, které se nám předkládají.

Kolik informací teče do sítě o čipování, o roce 2030, o povinných očkovacích pasech… Kdyby to mohli udělat sami, udělali by to tiše a perfektně, nikdo by nepochopil, co se stalo. Ale potřebují zdroj, a to je naše energie. A tehdy pod dojmem, že unikla informace, posílají do sítě obrazy strašné budoucnosti, která prostý lid čeká. Lid se začíná bát, vůle se ztrácí. Lid začíná den po dni přehrávat tyto obrazy v hlavě a přiživuje je svou životní energií a velmi silným prožíváním, jako by se to již stalo. A když si miliony lidí představují ve své fantazii stejný obraz, právě tím jej vytvářejí. Právě tak se materializuje to požadované. Zpočátku se obraz vytváří v hlavě. Potom se sytí silnými emocemi a posiluje se působením energie, z mentální ideje se mění v realitu.

Jakou realitu vytváříme svými myšlenkami a pocity my? Jaké obrazy se nyní nacházejí v naší hlavě? O čem přemýšlíme, v jakých stavech prožíváme větší část života? Budoucnost není předem určena. Má mnoho možností projevu. Nevytvářejí ji světoví vládci, ale my. Každý z nás. Kdyby to mohli udělat sami, udělali by to dávno. To si pamatujme. Dokud má člověk svobodnou vůli, dokud je vědomý, dokud žije ve stavu Tvůrce, nelze jej utlačit, nelze mu vnutit to, co není ochoten přijmout.

Rok 2021 a 2022 jsou v životě pozemšťanů rozhodující. Jestli se větší část Země dokáže sjednotit v tvorbě světlých obrazů šťastné budoucnosti pro naši planetu, právě k tomu dojdeme. Máme přestat činit vnější svět reálným a pochopit, že vše se tvoří zevnitř. Realita je projekce našeho vnitřního světa. Začít vědomě vytvářet silné světlé obrazy, prožívat vznešené city, přestat číst zprávy, kterými se snaží nás vystrašit. Pamatujme si, že toto všechno jsou pasti. Ve srovnání s naší božskou vnitřní silou jsou ničím. Navrhuji  meditovat na vytvoření mocného obrazu kvetoucí planety, kde lidé žijí v jednotě, jsou svobodní a zdraví. Hranice jsou otevřené, lidé jsou šťastní a žijí v míru.

Baba Vanga řekla: „Ti, kdo budou s Bohem a budou v transu, těch se žádné neštěstí nedotkne.“ Trans je právě schopnost meditativně se spojovat s touženou budoucností nehledě na tlak vnějšího prostředí. Žijme již nyní v nové, světlé skutečnosti. Na jaře příštího roku se již mnozí začnou měnit k lepšímu, ale o to se nyní každý z nás musí nyní snažit. Přestaňme si myslet, že na nás nic nezávisí. Přepněme se na tvůrčí energie. Manifestujme pro lidstvo svobodnou a krásnou budoucnost.

Nyní prožíváme moment zrození nového světa. Dávné předpovědi se také shodují v tom, že změny nepřicházejí od vlády, ale od lidí. Právě prostí lidé si vzpomenou na svou božskou podstatu a probudí se a začnou jednat nikoli na komerční úrovni, ale na úrovni duchovní. A to bude mít zcela jistě pozitivní následky pro celý svět. Nyní je čas přestavby našeho světonázoru a životních priorit. Nyní pro každého člověka musí přijít na první místo otázka duchovní očisty a proměnění. Je experimentálně dokázáno, že jestli na místo krutých vojenských aktivit přijde člověk, který bude šířit energii lásky, konflikt se mírní. Co nyní kolem sebe šíříme my? Lásku, nebo nenávist? Strach, nebo tvoření? Mír, nebo konflikty? Sjednocení, nebo rozdělení? Podle toho vytváříme právě takovou realitu.

Přeji si, abychom všichni uslyšeli svou Duši, která nyní zahořela v naší hrudi, protože jsme se právě dotkli toho Důležitého a začali jsme vědomě formovat novou světlou budoucnost pro sebe, své rodiny a pro celou společnost. Obraz budoucnosti je v našich rukou.
(Text publikovaný ruským nakladatelstvím Kultura dne 23.12.2021 prostřednictvím WhatsApp)

S následující nahrávkou se můžete naladit na úroveň obrazů, které přijímá pan Arkadij N. Petrov
(namluveno podle záznamů semináře pořádaného www.centrumstromzivota.cz)

One thought on “Obrazo-Tvornost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *