Otevírání bran Milostí

Někdy je to tak, že když se na zdánlivě náhodné body reality podíváme pohledem z výšky, spatříme, že tvoří obraz. Obraz toho, co probíhá nad úrovní, ve které se v každodennosti pohybujeme a která je, popravdě řečeno, dnes tak hutná, že nám širší pohled cloní. A tak to všechno možná není náhoda…

Není náhoda, že právě nyní, když se blíží závěr prvního sedmiletí, ve kterém s naším osobním vědomím i s kolektivním lidským polem začaly pracovat Genové klíče, vychází knížka Sedm posvátných pečetí (odkaz). Přináší ve svých poetických slovech sedm siddhických frekvencí, vyslanců pole Milosti.

Není náhoda, že aniž byl znám datum vydání této knížky, vstoupilo těchto sedm silných mystických energií už do programu mých podzimních seminářů. Vstoupily do nich takovým způsobem, že během chvilky rozmetaly původní záměr programu a usadily se tam zcela suverénně, jako by tam přirozeně patřily, a ukázaly svoji tichou sílu.

Není náhoda, že uplynulé dva roky přinesly takovou úroveň vnitřního poznání a očisty, která by ve stojatých vodách klidných období nikdy nemohla proniknout bariérami našich bezpečných prostorů. Vstup milostí vyžaduje rozpoznání a uvolnění vzorců a tužeb, především vztahových, zpracování projekcí, vnitřní ztišení. K tomu všemu jsme dostali mnoho příležitostí – a věřím, že jsme je mnozí bohatě využili.

Není náhoda, že se v této době zatřásly letité vztahy, rodinné, partnerské, přátelské i pracovní, a přeskupily se tzv. fraktální linie. Je to mnohdy bolavé sledovat, jak lidé, kteří do našich životů patřili, kamsi odplouvají… Naopak připlouvají lidé navracející se z naší historie nebo se vynořující odkudsi z neznáma. Ne že by to tím bylo jednodušší a že by to bolavá místa zacelilo, není to dostatečná záplata na potrhané sítě dosud pevných vztahů… ale tvoří se tak nové části sítě, dávají se dohromady noví spojenci, se kterými život funguje dál, třebaže jinak.

Není náhoda, že proměna, kterou přinášejí Genové klíče, vychází z našeho těla, z naší genetiky cestou probouzení spících genů… a možná není náhoda, že je snaha tomu genetickou cestou zabránit… kdoví…

Není náhoda, když cesta ze světa Stínů do světa Milosti vede z pozice Oběti ke Svobodě, že tolik lidí dnes po Svobodě touží, chybí jim, bojují za ni… a že cítí hluboké výčitky své Duše, pokud se Svobody vzdají. Že se za Svobodu nevedou jenom vnější boje, ale že se bojištěm stal náš vnitřní svět, v němž zbraní Ega je Strach a zbraní Duše je Důvěra.

… a není náhoda, že v době, kdy se brány Milostí začínají pootevírat, kdy je sice nemůžeme jako lidstvo plně ztělesnit, ale můžeme jejich frekvenci navnímávat, ochutnávat, nechat ji v sobě pracovat, mě život zavřel na dva týdny doma, posadil mě k počítači a přiměl mě splnit jeden ze slibů, který jsem dala už v létě na meditačních pobytech… že se v prostoru Imaginaria (odkaz) začnou rodit kromě Meditací Darů i Meditace Milostí, každému „na míru“. A není náhoda, že se to stalo v adventním období, kdy k sobě mají hmotný i jemnohmotný svět blíž než jindy během roku, když se prolínají, v tichu.

Pokud někdo chcete navnímat svět svých Siddhi, vyslanců Milosti, můžete si o meditaci napsat, ráda ji pro vás nechám zrodit z jemných slov a ticha.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *