Únor, do nitra ponor

Sledovala jsem před pár dny jedno video k únorovým konstelacím a některá z témat v něm zmíňovaná se krásně potkávala – a také protkávala – s pohledem, kterým se na stejné období dívá autor Genových klíčů. Tak se společně zkusme ponořit do nitra sebe a položme si otázku, jak únorové období vnímáme a co nám tento měsíc může přinést do života. Já sama ho mám moc ráda… možná i proto, že jsem „únorový vodnář“. A jeho témata jsou pro mě stále aktuální.

Richard Rudd, autor Genových klíčů, se nad tímto obdobím zamýšlí v článku (odkaz)
Příchod Ledového měsíce a uvolnění energie skutečného Nového roku

Každý rok, jak se Země točí kolem Slunce, vytváří živoucí lidský kalendář. Ať se to lidstvu líbí nebo ne, jsme nuceni žít v souladu s tímto kalendářem a v průběhu staletí jsme určovali naše každodenní rytmy podle těchto nebeských hodin. Ačkoli různé kultury interpretovaly přirozené rytmy různými způsoby, načasování našich životů, od velkých náboženských svátků až po den, kdy odevzdáváme daňová přiznání, má svůj přímý odraz na nebi. Různé kultury používají různé metody výpočtu kalendářů, z nichž některé mají kořeny ve starověkých mytologiích, které zanechali naši předkové. Jeden z těchto mýtů přináší obraz pavouka a jeho sítě.

Pavouci bývali vícekrát spojeni s kalendáři – možná proto, že mají osm nohou, které odrážejí osm přirozených rozdělení většiny lidských kalendářních systémů. Pavoučí bohyně Arachne, která od pradávna splétá síť času a hmoty, představuje třinácté znamení zvěrokruhu a třináct měsíců lunárního roku. Číslo třináct, navzdory své „nešťastné“ pověsti (13. karta v balíčku Tarotu je kartou Smrt), je ve skutečnosti číslem transformace a obnovy. Tradičně třináctá osoba představuje střed kruhu dvanácti, který je na Západě symbolizován postavou Krista uprostřed dvanácti učedníků. K tomu, aby člověk prošel iluzí vazby času a prostoru, musí statečně přemýšlet o Arachne, bohyni sedící ve středu pavučiny – a musí „zemřít“ svému malému já a přijmout širší život Vyššího Já.

V syntéze Genových klíčů máme také přirozený kalendář, který rozkládá kolem kola zvěrokruhu hexagramy I-ťingu (64 genových klíčů). Vidíme, jak se tu Slunce přesouvá každý rok na počátku února do 13. Genového klíče. Keltové v témže období oslavují svůj Imbolc a naši předkové slavili Hromnice. Tradiční název, který Číňané dávají 13. hexagramu I-ťingu, je „Společenství Lidí“. Jde tedy o to užívat si přátelství sdílením, společným vyprávěním a posloucháním příběhů, vytvářet „Společenství Prstenu“. Proto je i keltský Imbolc tradičně dobou vyprávění příběhů, kdy se kmeny nebo rodiny shromažďovaly v kruzích kolem ohňů a naslouchaly, jak starší vyprávějí staré příběhy a bajky. Imbolc je silně spojován také s očistou, ať už vnitřní či vnější, s úklidem a ukončováním, a dále též s vnitřním ohněm, symbolizovaným prvními záblesky jara a časným probouzením mízy.

Kvůli úžasným silám, které se v této době stahují uvnitř Země, existuje obrovský tlak, který narůstá na vnitřní roviny, i když to na vnějších rovinách ještě není vidět. Je to doba hluboké vnitřní práce, kdy lze zasít semena obrovských průlomů. V podstatě je Imbolc vnitřní oslavou a Společenství Prstenu je vnitřním společenstvím, ve kterém bytosti z vyšších úrovní společně shromažďují své síly a směřují je do středu svých velkých kruhových plánů. Tato kosmická dramata transformujeme společným shromážděním v tichosti a ctěním toho, co je dosud skryté a tajné, ale jednoho dne se vynoří a stane se zjevným.

O tom, jaké léto budeme mít, rozhoduje vnitřní práce, která se provádí od Vánoc do začátku února (toto období je nazýváno „Ledový měsíc“). Ať už máme na další období jakékoli záměry a plány, měli bychom je v tuto chvíli zasít. Čím intenzivnější bude vnitřní koncentrace a očištění člověka, tím silnější bude průlom, který tato energie způsobí, když v létě exploduje do plné síly. Léto představuje energii, která již byla předurčena zpět v období Ledového měsíce. Období Ledového měsíce je tedy bezpochyby jedním z nejmocnějších období roku.

V Genových klíčích třináctka přináší dar Rozlišování. Vše záleží na tom, na jaké vlnové délce jsme během této doby naladěni. Většina lidstva na severní polokouli považuje první měsíce roku za depresivní a často se jim snaží uniknout všemi možnými způsoby. Během této doby existuje velký kolektivní tlak na to, abychom se nechali unést negativními způsoby myšlení, což může velmi snadno způsobit, že ztratíme přehled o svém skutečném směru. Nejlepší radou je v tomto období co nejvíce uzavřít své vnější schopnosti, ale co nejvíce otevřít své vnitřní smysly. Vnitřní naslouchání vede k vyššímu stavu, k siddhi Empatie – Vcítění. Skutečná empatie znamená vstoupit do středu pavučiny – poslouchat, jako pavouk jemně naslouchá vibracemi své pavučiny. Skutečně poslouchat znamená naslouchat vnitřně a zdokonalit toto umění znamená úplně se vyprázdnit. Pouze ten, kdo je prázdný, může přijímat tajemství a zjevení vnitřního světa. Jde o to stát se svědkem. Stejně jako třináctka symbolizuje střed kruhu, musíme naslouchat ze svého středu, což znamená, že musíme odolat pokušení rozptýlit se. Když zdokonalíme toto umění vnitřního poslechu, staneme se nádhernou mušlí, skrz kterou lze slyšet zvony celého vesmíru.

Pokud se podíváme na Kolo života a jeho 64 hexagramů po 6 linkách, můžeme pochopit, že jsou to hodiny jak genetické, tak nebeské. Substruktura DNA je tvořena spojením aminokyselin uspořádaných do 64 chemických seskupení neboli „kodonů“. Pomocí těchto „hodin“ tedy můžeme zjistit, kdy nastává skutečný Nový rok. Jinými slovy, veškerý život na naší planetě je geneticky naprogramován tak, aby se probudil současně – to se stane, když pohyb Slunce projde 41. Genovým klíčem, který je tzv. Start-kodonem. V tu chvíli každý rok vstoupí veškerý život na naší planetě do nového cyklu. K tomu dochází vždy 21. nebo 22. ledna. Přirozené načasování těchto rituálů však bylo (především v západním světě) zapomenuto. Naše aktuální umístění Nového roku na 1. leden je ve skutečnosti hluboce nepřirozené.

Slunce od 21. ledna prochází postupně Genovými klíči 41 (nový sen – Emanace), 19 (uvolnění staré formy – Sebeobětování),  poté 13 (představuje skutečnou smrt a transformaci do vyšší formy) a celý tento proces pak vyvrcholí 49 (Znovuzrození). Je to neuvěřitelně silné roční období, skutečnost, kterou naši předkové dobře znali a oslavovali ji. Pokud tedy máte nějaká předsevzetí, zapomeňte na Silvestra! Místo toho využijte Ledový měsíc k vnitřnímu poslechu tajných impulsů vesmíru a jeho přání. V noci před Imbolcem pak zapalte oheň a zahoďte do něj všechny staré vzorce. Protože s příchodem Imbolcu přichází Bohyně a to, co přináší, má nevyčíslitelnou hodnotu pro ty, kteří jsou připraveni naslouchat – přináší potenciál pro úžasnou transformaci do vyšší a rozvinutější reality.

Své zamyšlení jsem začínala slovy o sledování videa – a u něho také skončím. Tatjana Micic se v něm rovněž dotýká tématu ukončení, rozlišení toho, co s sebou už nechceme vláčet dál, odpoutání, nového začátku… Silněji mi zarezonovala zmínka o tom, že pokud se člověk v určité fázi svého vývoje tzv. zasekne, může k němu promluvit mocný Saturn a položit mu jedinou otázku. A podle odpovědi otevře bránu k další cestě. Nebo ne. Napado mě podívat se, jaký Genový klíč mám vtisknutý pozicemi Saturnu a nechala jsem ho k sobě promlouvat. Třeba to bude inspirací i pro vás. A teď už skvělá Tatjana:

 

2 thoughts on “Únor, do nitra ponor

  1. Úžasné a z hlediska energií svobodné, pokud se člověk nenechá strhnout davem. Já jsem zrovna v té době rozesílal životopisy a připravoval se na pohovory. Ale i nyní lze z tvého článku čerpat, i když jsem nestihl přímo období Ledového měsíce. I zpětně to má pro mě velký smysl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *