Konflikt není boj

Většina z nás si přeje žít ve světě bez konfliktů, ne vždy se to ale daří. Od řešení řady záležitostí můžeme ustupovat, protože se nějakým způsobem vyřeší samy, čas od času jsme však zapleteni do takových, kterým se vyhnout nemůžeme. Jsou to situace, kdy se musíme postavit sami za sebe nebo za někoho blízkého, kdy je třeba nastavit pevné hranice či uhájit svoji pozici. Můžou to být i určité zkoušky naší sebehodnoty a sebeůcty.

Co kdybychom se snažili konflikty vidět jako něco, co nás přivádí blíže k poznání sebe, druhých lidí i světa, co kdybychom z nich udělali spojence na cestě sebepoznání? Pomohlo by nám to dostat ze sebe i v těchto náročných situacích to nejlepší, s jasností, lidskostí, v plné přítomnosti a s napojením na okolí.

Stínovým projevem souvisejícím s konflikty je buď úzkostné vyhýbání se jim, nebo naopak jejich nutkavé vyhledávání. Potlačený konflikt však nemizí – skryje se pod povrchem a vytvoří napětí uvnitř i mezi účastníky. Výhra nad soupeřem „silou“ nás vede rychle k momentálnímu cíli, ale pouze připravuje půdu k pokračování a zanechává nepříjemně hořký pocit. Lepší by bylo, kdyby „vyhráli oba“, alespoň na úrovni výsledného pocitu. Kdyby oba vyšli s jiným vnímáním sebe i své moci.

Potenciál konfliktu
Spor může přinést nové a tvůrčí myšlenky. Umožňuje nám navzájem se poznat. Mnoho silných vztahů (osobních i pracovních) začalo zvládnutým konfliktem. Tento potenciál však málokdo vidí, jsme spíše zatemněni svými emocemi… a právě jejich zpracování před konfliktem může být klíčem k odemčení potenciálu konfliktu.

Konflikty se neodehrávají pouze „tam venku“, ale především uvnitř naší psychiky. Tam vzniká určité nastavení, se kterým potom do vnějších konfliktů vstupujeme. Co je uvnitř, je i vně. Proto je dobré se s každým konfliktem „spřátelit“ nejdříve ve vnitřním světě.

Tři kroky ke spřátelení s konfliktem:
• sblížit se s vnitřním protivníkem
• sblížit se s duchy konfliktu
• nalézt a obnovit zdroj své síly

Vnitřní protivník
Když si konflikt neustále přehráváme ve své mysli, hrajeme různé scénáře končící naší porážkou, vytvoříme fantazijní podobu našeho protivníka. Do reálného konfliktu potom přinášíme tento obraz a bojujeme pak proti dvěma protivníkům najednou. Je nutné si uvědomit, že vnitřní protivník je aspekt nás samých, naše projekce.

Duchové konfliktu
Jsou to obrazy našich minulých porážek, dále porážek, jichž jsme byli svědky, a všech souvisejících emocí. Je obtížnější si jich všimnout, jsou to „přízraky“, méně pevné a hmotné. Je třeba je vynést na světlo a pochopit. Obeznámení s nevědomým vzorcem nás zbavuje jeho tyranie. Dalším projevem ducha konfliktu jsou kolektivní programy a přesvědčení.

Zdroj síly
Každý ho máme ve svém nitru, je nezcizitelný… a díky němu nemůžeme být poraženi. Naše schopnost zůstat ve spojení s tímto zdrojem je velmi důležitá. Ve chvílích konfliktu ho často ztrácíme, můžeme přijít o důvěru v tuto vnitřní sílu a prohra může otřást naší důvěrou ve vlastní moc. Vnitřní protivníci a duchové konfliktu nás od tohoto spojení odvádějí do určitého transu, stavu zatemnění mysli, a blokují náš přístup ke zdrojům moci. Ochromují nás a připadáme si jakoby v mlze. Všechny pohotové odpovědi jsou nám nedostupné, nenalézáme argumenty a zadrháváme v řeči. Nedokážeme rozlišit mezi skutečností a našimi strachy.

O tom, jak se naučit s těmito třemi vnitřními aspekty pracovat, se můžete dočíst v knize Jak se spřátelit s konflikty (Joe Goodbread), nebo se přihlásit na seminář Konflikt není boj. Máme za sebou pardubickou premiéru, další termíny připravuji na podzim.

Tématu konfliktů se věnuje i jeden z Genových klíčů, je to Genový klíč 6.
Stínem GK 6 je Konflikt. Konflikt vzniká, když se dvě nebo více osob ztotožní se svým emočním stavem. Je zodpovědný za ztrátu rovnováhy v celosvětové měřítku. Především jde o nerovnováhu mezi mužským a ženským prin­cipem (souboj pohlaví). Analogicky je to souboj mezi vědou a náboženstvím, východem a západem, bohatými a chudými atd. Lidstvo je na konfliktech nevědomě závislé – jako jednotlivci toužíme po míru a klidu, ale kolektivní nízké frekvence nás vtahují do konfliktů. Konflikty mezi muži a ženami jsou součástí našich nejstarších zranění. Jsme naprogramováni bránit svoji pozici proti druhému pohlaví, což je posilováno emoční přitažlivostí k němu. Na společenské úrovni se tento stín projevuje jako konflikty mezi rasami. Stín konflikt stojí za vznikem hranic, to on rodí války. Stín konflikt určuje, kdo je členem skupiny a kdo je vyloučen, jeho základem je zachování hranic a obrana. Tento stín brání tomu, aby se na světě rozhostil mír. Dokud každý nenajde mír ve svých vztazích, nemůže být tento stín překročen.

V lidské povaze se tento stín projevuje buď jako přílišná vstřícnost, nebo jako netaktnost. Přílišná vstřícnost je snaha o udržení míru za každou cenu. Tito lidé pod nadvládou strachu zrazují sami sebe, aby udrželi pod kontrolou emoční pole ve svém okolí. Jejich obranou je přílišná vstřícnost ve snaze, aby všichni kolem nich byli spokojeni. Všechny konflikty zametou pod koberec, aby se jim vyhnuli… problém je, že pokud se konflikt otevřeně neřeší, může kdykoliv vybuchnout. V hloubce svého nitra skrývají faleš, čímž u druhých vzbuzují nedůvěru. Příliš ochotný člověk přitahuje netaktní jedince, což ústí v ukázkově nefunkční vztahovou dynamiku. Když v sobě tito lidé najdou odvahu jít do konfliktu, zjistí, že to není tak hrozné, jak si pod nadvládou strachu mysleli. Netaktnost je neschopnost zkrotit své emoce. Nedostatek emočního taktu a načasování ukazuje nízkofrekvenční povahu, která často reaguje s přehnanou prudkostí. Tito lidé se zmítají v těžkých emočních stavech, které projektují na druhé. Nedokážou převzít zodpovědnost za svoji prchlivost. Jejich obrannou taktikou je po někom vyjet a pak naštvaně odejít. Sami si nedostatek svého taktu vůbec neuvědomují. Vždy si myslí, že se problém na­chází v druhém člověku.

Darem GK 6 je Diplomacie. Je to schopnost přizpůsobit své chování tak, aby výměna názorů mezi lidmi probíhala harmonicky. Tento dar vzniká jako vedlejší efekt, když otevřeme srdce druhému člověku. Pokud člověk vidí a přijme své nevědomé projekce, začíná ve svém okolí narušovat kolektivní stínové vzorce. Když takový člověk vystoupí ze hry na obviňování, i ten druhý je nucen najít smír se svými démony. Tento dar nastavuje a obnovuje rovnováhu – mezi mužským a ženským principem, mezi dáváním a braním, mluvením a nasloucháním. Mocným klíčem k Diplomacii je upřímnost. A dalším klíčem je načasování. Lidé s darem Diplomacie umí vždy ve vhodné chvíli promluvit a jednat správným způso­bem díky silnému rezonančnímu poli ve své auře. Dokážou se vcítit do energe­tického pole druhého člověka především díky své emoční vyzrálosti (mají schopnost zůstat ve svém vědomí i při emočně vypjatých situacích). Zvyšující se uvědomění vlastních emočních vzorců nás činí citlivějšími a snáze si uvědomíme varovný signál, že by mohl nastat konflikt. To nám umožní korigovat svá slova a činy a předejít mu. Dar Diplomacie není umění správně volit slova (to je spíše stínová vlastnost) – je to energetický dar působící skrz lidskou auru. Diplomacie boří obranné zdi, rozpouští třecí plochy a umožňuje daleko větší výměnu energií. Až se dar Diplomacie rozšíří, staneme se svědky toho, jak se smazávají všechny druhy hranic a zdí, oddělujících lidi od sebe.

Siddhi GK 6 je Mír. Nejvyšší obranou je prázdnota, mizí v ní oddělenost. Není kdo by se zlobil a na koho by se zlobil. Diplomacie probíhá v dualitě a vyžaduje alespoň minimální úroveň úsilí. Když přeroste do siddhi, dualita se rozplyne. Na úrovni daru je na udržení míru vynakládána jistá aktivita, na úrovni siddhi už je jenom mír. Mír je realita, kterou zažíváme po rozpuštění hranic, je to přirozený stav lidstva. U lidí s tímto siddhi se vědomí oddělí od emočního pole, nad vibrace lidských emocí a touhy. Už nejsou zajatcem lidských emočních dramat. I poslední hranice, hranice fyzického těla, se rozplyne. Vědomí už není lokalizované, prostupuje všechny formy. Prázdnota je zároveň plná, je v ní vše. Probíhají změny ve fyzickém těle, i vnitřní konflikty utichají. Všechny buňky těla uzavřou mezi sebou mír, naše tělo se stává rajskou zahra­dou. Vlny míru se z něj šíří do okolí i do kolektivního pole. Siddhi 6 je původním i budoucím stavem lidstva.

Zdroje:
Jak se spřátelit s konflikty (Joe Goodbread)
Genové klíče (Richard Rudd, v překladu Markéty Doubravské)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *