Germánská medicína: Téma versus biologický konflikt

Objednala se ke mně před pár týdny na konzultaci paní po ukončené léčbě karcinomu prsu. Chtěla pochopit příčinu své nemoci a případně nastavit ve svém životě změny, aby se vyvarovala recidivy. Nebyla jsem první, na koho se s tímto přáním obrátila, měla již za sebou dvě konzultace v psychosomatických ordinacích. Krátce po ní přijela pro pochopení další žena, ta s nádorem jícnu, a sdílela velmi podobné zkušenosti z předchozích konzultací.

Podle Germánské nové medicíny, se zohledněním pravidel laterality, souvisel spouštěcí konflikt nádoru prsu u paní Anežky s rovinou předchůdce/následník. Tedy se situací, která se týkala např. dítěte nebo rodiče. Obraz konfliktu, který jsme společně hledaly, byla potřeba zvýšené péče, postarání se o toho, kdo je v ohrožení. Konflikt proběhl v nedlouhé době před diagnózou. Stačilo vyslovit těchto pár vět a Anežka hned věděla.

Má dvě malé děti a po rodičovské dovolené nastoupila zpátky do práce, kde měla slíbenou možnost zkrácené pracovní doby. Do práce se těšila, dětem se v mateřské škole líbilo a vše probíhalo velmi harmonicky. Po dvou měsících si však Anežku zavolal šéf a oznámil jí, že od dalšího kvartálu bude pracovat na plný úvazek a dokonce na delší směny. Pro Anežku to byl otřes. Věděla, že v takovém režimu nezvládnou s manželem zkoordinovat vodění a vyzvedávání dětí, že nemají v blízkosti nikoho, kdo by jim v této situaci pomohl. Její okolí navíc situaci bagatelizovalo slovy, že má být ráda, že vůbec takové zaměstnání má. Připadala si v tu chvíli izolovaná, bezradná a celé dny o situaci přemýšlela. Až do dne, kdy si nahmatala v prsu bulku.

Okamžitě byla zahájena léčba, operace, chemoterapie. Souběžně ale začala Anežka hledat pomoc i v některých oblastech alternativní medicíny a pro pochopení příčiny navštívila i dvě známé kapacity z oblasti psychosomatické medicíny, jednoho lékaře a jednu lékařku. Od začátku sama v nitru tušila, že nemoc nějakým způsobem souvisí s vyhrocenou situací v zaměstnání. Oba terapeuti však tuto její domněnku se značným despektem označili za nesmysl, kterým není třeba se zabývat. Lékař za příčinu označil „nepřijetí svého ženství, pocit zranění ze strany mužů“ a doporučil jí všem mužům odpustit a pracovat na svém ženství. Lékařka jednoznačně označila za příčinu vztah k matce, příp. dalším ženám rodu, a doporučila všem ženám odpustit a rodové téma si zpracovat. Pokud tak neučiní, prorokovala jí do dvou let nález na druhém prsu.

Anežka má spokojené manželství, ve vztahu k mužům obecně nic konfliktního nevnímá  a má hezký vztah s maminkou i s dalšími ženami v příbuzenství. Přesto, jak sama říká, začala na těchto tématech pracovat. Stavěla si rodinné konstelace, malovala rodový strom, navštívila ženský kruh a odpustila polovině planety. Z pohledu Germánské medicíny by nic z toho recidivě onemocnění nezabránilo – stačilo, že byl diagnózou nemoci a odchodem ze zaměstnání ukončen biologický konflikt a tělo už nemá důvod dál v tomto programu pokračovat.

Velmi podobný příběh se mnou sdílela paní Magda. Onemocněla nádorem horní části jícnu. Ten patří k ektodermálnímu zárodečnému listu a biologickým konfliktem tu je potřeba odloučení od něčeho, co je člověk nucen přijmout a přitom je to pro něj nepřijatelné… můžou to být i urážky, nadávky, výčitky, obvinění, jak tomu bylo právě u Magdy v jejím novém zaměstnání. Nádorové buňky v ektodermu vznikají až v hojivé fázi konfliktu – i toto se u Magdy potvrdilo, protože nádor vyrostl až po podání výpovědi. Také Magda se kromě léčby klasickou medicínou začala zajímat o jiné možnosti. Vypravila se ke stejnému lékaři psychosomatické medicíny, jako předtím Anežka. Po delším obecném rozhovoru se dozvěděla, že by měla pro zklidnění začít cvičit jógu (cvičí jógu přes dvacet let) a že její problémy souvisejí se zablokovanou komunikací.

Tyto dva příběhy dokreslují základní rozdíl mezi Psychosomatikou a Germánskou novou medicínou (GNM). Psychosomatika předkládá obecná témata, často s nemocí vůbec nesouvisející, GNM ukazuje konkrétní situaci. Psychosomatika mluví o práci s těmito tématy, GNM pracuje s ukončením biologického konfliktu. Psychosomatika pracuje s dlouhodobými tématy, podle GNM se program nemoci spouští během okamžiku.

Co je to Biologický konflikt? Je to situace, která je pro člověka překvapivá až šokující, neočekávaná, člověk na ni není připraven. Nedokáže ji přijmout a zpracovat, cítí se v ní izolovaný. Zažívá pocit Bezradnosti, neví jak ji řešit. V tu chvíli se spustí tzv. Biologický program, což je pradávný archaický program, který vždy probíhá na třech úrovních. V psychice, v mozku a na orgánech těla. Biologické programy, v dnešní době běžně označované jako nemoci, jsou velmi smysluplné záchranné programy přírody. Jejich smyslem je pomoc při vyřešení konfliktní situace. Tyto programy mají v sobě uložené i zvířata (a dokonce i rostliny). Zvířata však reagují těmito programy na zcela reálné situace. Na ztrátu potomka, na ohrožení revíru, na nedostatek potravy, na ohrožení života apod. U člověka se spouští analogické programy i na symbolické rovině, často skrze pouhá slova nebo myšlenky.

Když se vrátím k předešlým příběhům. Smyslem biologického programu na prsní žláze je „zvýšení množství mléka pro nakrmení, tedy záchranu“. Smyslem biologického programu horní části jícnu je „usnadnit přijetí“. Podobně najdeme zcela jasný biologický smysl za každou nemocí, tedy za každým biologickým programem.

Předchozím textem nechci říct, že nemá smysl pracovat na obecnějších životních tématech. Poznávat se, chápat svůj bohatý vnitřní svět, zpracovávat bolestná témata a vzorce, hledat své zasazení do širšího konceptu života, spiritualita, to vše je pro člověka přínosem. Avšak ve chvíli, kdy člověk onemocní vážnou nemocí, je lépe pozornost a energii na určitou dobu přesně zacílit, a k tomu nám dal dr. Hamer ve své Germánské nové medicíně dokonalý nástroj.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *