Řeč čertových obrázků

Jedním z přirozených projevů lidské mysli je zvědavost. Podobně přirozená je i lidská potřeba nalézat bezpečné cesty –  a s tím souvisí i přání znát, co nás v budoucnu čeká. Ve chvílích, kdy se dostáváme do životních krizí, se tato běžná zvědavost mění v hlubokou potřebu vědět, kterým směrem máme dál jít a jaká rozhodnutí učinit. A právě to vede mnohé lidi k tomu, aby zaklepali na dveře věštců či kartářek. Trochu se podíváme na to, co vstup do těchto dveří znamená.

Nebudu věnovat další slova těm, kteří si na určité schopnosti jen hrají a své klienty různými způsoby manipulují a navěšují jim bulíky na nos. I takových je dost – umí se nacítit především na to, co od nich chtějí klienti slyšet, a to potom předávají ve slovech svých výkladů.

Jsou však tací, kteří mají velmi dobré schopnosti pro práci v informačním světě, a to, co klientům předpovědí, se většinou splní. Už mnohokrát jsem při konzultacích, na které ke mně přicházejí především lidé se závažnými problémy, slyšela větu „ona mi to kdysi předpověděla kartářka“. Tato slova obvykle nesou jistý obdiv ke schopnostem oné kartářky, já však odpovídám otázkou – do jaké míry předpověděla a do jaké míry tuto variantu svou předpovědí posílila?

Myslím si a věřím, že většina těchto lidí – ať je nazýváme věštci, jasnovidci, vědmami či kartářkami (tak je v tomto textu budu nazývat já) – pracuje s čistými záměry, pro pomoc těm, kteří za nimi přicházejí. Následující slova proto nebudou o zlé vůli a nečestných záměrech. Budou o nevědomosti, o neznalosti toho, jak tyto předpovědi fungují.

První věc, která musí při návštěvě kartářky nastat, je získání důvěry. Toho kartářka docílí tím, že klientovi sdělí řadu pravdivých informací z jeho minulosti i současnosti. Informace, které nemohla získat jinak, než „nadpřirozenou“ cestou. Jak je to možné? Žijeme ve světě, který má kromě hmotné a energetické úrovně i úroveň informační. Neexistuje v hmotném světě nic, co by nemělo předlohu či otisk ve světě informačním. Schopnost číst informace má každý člověk, tato schopnost se dá i trénovat, ale o tom třeba někdy jindy… Někteří lidé mají určitý dar, že dokážou číst v informačních polích jako ostatní lidé třeba v novinách. Přečtou si tedy potřebné informace v informačním poli klienta, ať už přímo, nebo nechají tyto informace promlouvat skrze své karty.

Následuje výklad týkající se budoucnosti. A tady už to vnímám hodně problematicky. Proč?
V informačním světě to funguje tak, že máme před sebou tisíce variant budoucnosti. Jako by to byly drobné pramínky uvnitř mohutné řeky, mezi nimiž se pohybujeme každým svým rozhodnutím. Mimo řeku se nedostaneme, ta je nám dána jako jistá předurčenost – už tím, do jakého místa a času jsme se narodili, jaké máme genetické a společenské předpoklady atd. – ale v rámci řeky se můžeme pohybovat svobodně, na základě svých voleb, a tak si sami tvořit svůj život (psala jsem o tom už ve svém „předvolebním“ článku tady). Schopná kartářka umí skrze své karty nechat vstoupit i informace o budoucnosti – nikdy ale není schopna přijmout celé spektrum možností, ve své předpovědi předá pouze jednu jedinou, často tu nejpravděpodobnější variantu. Variantu, která by třeba ani nemusela nastat, pokud by člověk některými svými volbami přesměroval vývoj. Ve chvíli předpovědi je ale tato varianta výrazně posílena tím, že ji podvědomí přijme jako program a vývoj k němu směruje.

Málokdo z laiků si uvědomuje, že schopnost přesného čtení informací a pohledu do budoucnosti nevypovídá vůbec nic o charakteru nebo o úrovni vědomí této kartářky. Pouze člověk, který by byl na tak vysoké úrovni vědomí, že by svým pohledem obsáhl celičkou řeku – můžeme ho nazvat světcem nebo osvíceným mistrem – by byl schopen vyslovit předpověď na úrovni pravdy. Tuším, že takový člověk by zřejmě žádnou předpověď nevyslovil…

Těší mě, když jsou témata, která dlouhodobě určitým způsobem vnímám a prezentuji, potvrzována i z vnějšího světa, v názorech pro mě důvěryhodných lidí.

Arkadij Petrov píše ve třetí části své trilogie Stvoření světa: „Budoucnost má mnoho variant – jakmile se některé z nich dotkneme, fixuje se. Většina jasnovidců zapojí své vidění a některou událost vidí jasnou a blízkou. Nevidí ale varianty, nevidí, že se varianty mění. Neovládají technologie analýzy řady událostí.“

A velmi přesně se k tématu předpovědí vyjadřuje Alejandro Jodorowsky v knížce Psychomagie. Alejandro Jodorowsky je jednak filmař, režisér a scénárista, proslulý tvůrce komiksů, ale je to také jeden z nejznámějších vykladačů Tarotu na světě. A právě on píše: „Nevěřím, že je budoucnost možné doopravdy předpovídat, protože ji člověk tvoří od chvíle, kdy ji zahlédl. Když nějakou událost předpovíte, zároveň ji i vyvoláte a podle ní se pak píše scénář života. Když jasnovidec předpoví událost, nevědomí klienta ji vyloží jako vlastní přání a podrobí se tak vůli jasnovidce. Klient tak na sebe nevědomě vezme úkol splnit to, co mu bylo předpovězeno. Tím se pokřivuje přirozený směr jeho života. Toto s sebou nese ovládání a manipulaci klienta – pokud chceme předpověď, měli bychom ji hledat pouze u světců. Já Tarot používám jako určitý projektivní test, který pomáhá lokalizovat potřeby jedince a ukazuje, kde se nahromadily jeho problémy. Pouhé odhalení problému je začátkem jeho řešení. Aby konzultace měla terapeutický efekt, měla by vyústit do konkrétního aktu vykonaného v reálném světě. Znalost budoucnosti k ničemu není, pokud člověk ignoruje, co je tady a teď.“ 
Jako příklad uvádí v knize situaci, kdy přijde na výklad žena, aby zjistila, zda potká svou osudovou lásku. Jodorowsky prostřednictvím Tarotu hledá odpověď na jedinou otázku: Proč tato žena ještě lásku nepotkala? Když se klient nemůže rozhodnout, zda se přestěhuje do města A nebo města B, tak se ptá: Proč se klient není schopen sám rozhodnout? Tedy řeší přítomný stav.

Vnímám to podobně. Člověk by neměl řešit to, co by mohlo nastat – měl by řešit, jak se dostat svým vědomím na takovou úroveň, aby se vyrovnal se vším, co kdy nastane. 
Sama jsem velmi citlivá na téma svobody a i v rámci svých seminářů a konzultací se snažím nikoho o ničem nepřesvědčovat, nenutit nikomu své názory. Možná i proto, že mám ve svém profilu Genových klíčů opakovaně téma svobody, respektování vnitřního hlasu a vedení lidí „zezadu“ – což znamená k tomu, aby každý nalezl směr své vlastní cesty a měl odvahu se jím vydat. Jediné, o čem se své klienty snažím přesvědčit, je to, že mají v sobě dostatek sil a schopností se vyrovnat se svými problémy a svou cestou se vydat. Třebaže je tato cesta nejistá a nikdy nevíme, kam nás dovede. O to větší je to dobrodružství.

 

2 thoughts on “Řeč čertových obrázků

  1. Nedá mi to trochu nezareagovat na toto téma.Nikdy jsem o věštbách takto nepřemýšlela, ale zpětně, když se ohlédnu za tím, co jsem sama prožila s vyslovenou budoucností od kartářky,říkám si, jak by se asi odvíjel můj osud bez této návštěvy.Ke kartářce jsem šla na přání dcery .Dcera šla přede mnou a já čekala v jiné místnosti. Když přišla řada na mne,první slova co byly nad kartami byla, že vidí u mě vážnou nemoc. Ale s tím, že vše dopadne dobře. Nemávla jsem nad tím rukou, ale zarazilo mě to a nahlodalo, co když se to splní. Po odchodu od kartářky mi dcera sdělila , že jí zdůraznila, že v jejích kartách vidí moji nemoc. Takže i toto vše mohlo posílit. Já byla vždy zdravá, takže jsem si nějak nedovedla tuto situaci představit, ale takový podprahový strach jsem od té doby cítila, nebo jak to nazvat ,očekávání jestli se to stane ? Asi do 14 měsíců od návštěvy jsem si nahmatala v pravém prsu bulku……Takže souhlasím s tím programováním. Od té doby jsem si říkala, že už nikdy více kartářku nenavštívím.Lenka

    1. Leni děkuji za sdílení, slyšela jsem podobných případů více… i ohledně nehod, krachu firmy atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *