Když mraky hovoří 2

V jednom z prvních článků, který spatřil světlo světa na tomto blogu, jsem popisovala zážitek z krétské Spinalongy, ostrova malomocných, kde se mi na nebi ukázal velmi zvláštní mrak (najdete ho tady). Dnes volně pokračuji.
Naplánovala jsem na velikonoční pondělí výlet. Je to taková naše rodinná tradice, namísto tradic tradičních (víte, odkud se vzalo v češtině slovo tradice? z latinského traditio – předávat). Cílem výletu byl Tišnov, blízké malebné městečko, a v něm procházka Cestou hrdelního práva. Před pár lety byly na kopci nad městem objeveny základy historické šibenice. To vedlo k myšlence zpřístupnění a pietní úpravě tohoto místa i dalších míst ve městě, která se vázala k výkonu tzv. útrpného práva. Při procházce městem tak můžeme najít sedm objektů z přírodního kamene, každý věnovaný tématu jednoho ze sedmi smrtelných hříchů a jeho opačné kvalitě, tedy jedné ze sedmi ctností, a na popravčím vrchu malou přírodní kapli ze tří hrubých kamenných stěn, jako symbol pokory, odpuštění a smíření.
Proč mě tak lákalo podívat se právě sem? Architektem celé Cesty je náš dlouholetý rodinný známý a mistři kameničtí  svůj um uplatní při rekonstrukci okolí našeho domu.

Jen pro připomenutí… témata těchto hříchů a ctností:
Pýcha (latinsky superbia) – opakem je Pokora (humilitas)
Nestřídmost – obžerství (latinsky gula) – opakem je Střídmost (frenum)
Smilstvo (latinsky luxuries) – opakem je Cudnost (castitas)
Lakomství (latinsky avaritia) – opakem je Štědrost (liberalitas)
Závist (latinsky invidia) – opakem je Přejícnost (humanitascharitas)
Lenost (latinsky acedia) – opakem je Činorodost (industria)
Hněv (latinsky ira) – opakem je Mírumilovnost (patientia)

Na vrcholku, poblíž kaple, je vyznačeno místo bývalého popraviště. Chvíli jsem tam seděla, dívala se do dáli a nechala k sobě místo promlouvat. A když promluvilo, spatřila jsem nad sebou mrak… zlověstný, tentokrát hledící doleva, možná ne tolik zřejmý jako ten z Kréty… a s tichou modlitbou se po chvilce rozplynul … a nastal klid.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *