Vyrovnávání polarit

Kdo chcete, můžete si vyzkoušet poměrně snadnou vizualizační techniku na vyrovnávání polarit ve svém těle.
Co vlastně znamená slovo polarita? Je to základní projev duality stvoření, kdy jsou přítomny nebo se projevují dvě protikladné síly, energie, principy. Ty působí proti sobě, ale současně se doplňují, jsou silným zdrojem energie a dynamiky. Plus a minus, pozitivní a negativní, noc a den, žena a muž, pravá a levá, hmota a antihmota. Příkladů najdeme spoustu, od úrovně subatomárních částic k vesmírům.
Symbolickým vyjádřením tohoto harmonického principu je čínská monáda.

Při vyrovnání polarit uvnitř těla pracujeme s představou ležaté osmičky, symbolickým vyjádřením nekonečna. Tímto symbolem necháme v představě proudit zlaté světlo.
Stačí zavřít oči, poslouchat a představovat si…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *