Snění navrací Duši aneb jak léčí Matka medvědice

Šamanismus… slovo evokující indiány pokuřující své dýmky míru, zvířecí totemy či popíjení omamných nápojů. Ale také zdroj pradávné moudrosti a metody, které pomáhají léčit tělo i duši. Některé šamanské postupy se krásně prolínají s moderní psychologií, především s těmi směry, které přinesl do světa moudrý pan C. G. Jung a pracují s nimi jeho následovníci. S oblibou některé z nich zařazuji do svých seminářů – jsou to tzv. imaginační techniky.

Co je to imaginace?
Je to schopnost lidské mysli vyvolávat určité obrazy, představy a pracovat s nimi. Tyto obrazy můžou mít charakter vědomých vzpomínek, reálných představ, ale i neohraničených fantazií a snových výjevů. Je to také jedna z forem komunikace vědomé mysli s podvědomím. Představivost je jeden z nejmocnějších darů lidských bytostí. Je to schopnost, která nám umožňuje vyvíjet se a růst. Normálně vnímáme ze široké a nepředvídatelné skutečnosti jen úzkým průzorem své víry, přesvědčení a předpokladů. Představivost nás učí myslet a cítit z různých úhlů. To nám dá svobodu vyjít ze svého maličkého světa a otevřít se širšímu spektru možností. Často se v životě dostaneme do bodu, kdy je třeba rozbít rutinu a udělat něco, co jsme ještě nedělali. A udělat můžeme jen to, co si dokážeme představit.  Imaginace je mocným zdrojem lidské kreativity. A navíc –  symbolický imaginační jazyk velmi dobře přijímá fyzické tělo ke svému léčení.

K mým oblíbeným autorům knih, které se pohybují na hranici šamanismu a psychologie, patří především Robert Moss (a jeho Snění navrací duši, Tři pouhé věci, Vědomé snění a další) a Alberto Villoldo (Návrat duše, Posilovna pro mozek a další).
Dvě z těchto knih – Villoldův Návrat duše a Mossovo Snění navrací duši jsou si v něčem velmi podobné – obě se věnují tzv. Návratu duše.

Co je tímto návratem myšleno?

Každý z nás během svého života prožívá okamžiky, kdy ztrácí kousky svého vlastního Já.
Jsou to situace, kdy

• zažíváme nějaké trauma, konflikt, trápení
• děláme příliš velký kompromis nebo bolestné rozhodnutí
• určitou část sebe potlačíme a světu ukazujeme „masku“ jiného člověka, než kterým jsme
• upadáme do stavů deprese nebo vyhoření
• užíváme drogy, větší množství alkoholu, psychofarmaka

Kterou část sebe v tuto chvíli ztrácíme?
• ztráta životní energie (nastupuje únava, šeď, nuda, prázdnota)
• ztráta mladšího já (hravost, kreativita, nadšení, romantika…)
• ztráta ducha předků (kontinuita, spojení s naším rodem, energetická podpora)
• ztráta spojení s duší (a také se svými ochránci, průvodci, se světem symbolů a synchronicit)

Cesta Návratu duše je proces, který nás vede třemi vnitřními světy. 
• dolní svět (naše historie osobní, rodová i lidská, naše podvědomé vzorce, naše stíny i dary …)
• střední svět – svět, ve kterém žijeme, současná realita
• horní svět – svět našeho předurčení, našeho Ducha, našich budoucích možností

Základní metodou práce je právě Imaginace, dále práce se sny, intuitivní psaní. sledování znamení a symbolů atd.
V obou knížkách najdete přesné návody a postupy.
Pro někoho je snadnější pracovat v řízených meditacích nebo podle nahrávek.
Občas tuto cestu zařazuji do programu svých seminářů.

Jako malou „ochutnávku“ těchto imaginačních technik si můžete poslechnout a prožít
Léčení u Matky Medvědice.

Jenom zavřete oči, volně dýchejte a nechte svoji mysl vyjevovat obrazy…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *