Voní, nevoní

Chodívá za mnou občas na terapie jedna slečna a řešíme spolu postupně řadu neradostných prožitků z jejího dětství. Přišla do rodiny, kam odmalička příliš nezapadala, tak trochu jako vetřelec do komplikovaného vztahu dvou nevyzrálých osobností. V rámci terapií se vydala i na cestu Zlatou stezkou Genových klíčů. Onehdy mi hned ve dveřích hlásila: „Tak jsem pochopila, proč mi mí rodiče vždycky smrděli. No řekni, je to normální, aby  někomu odmalička smrděli jeho nejbližší?“

Odpověď našla ve svém profilu, kde má v úvodní části dva Genové klíče*, které souvisí s čichem. Je to jednak GK 19, jehož darem je Citlivost, která nese i zvýšenou schopnost přesného smyslového vnímání, ale především GK 44 a jeho dar Souhra.

Tento dar se týká čichu. Lidé s tímto darem umí dokonale čist v druhých lidech. Přečtou druhého z pouhého podání ruky. Tito lidé čichají nejen nosem, ale celým imunitním systémem a každým pórem své kůže. Rozeznávají feromony a hormonální signály. Člověk s tímto darem je v souladu se svým fraktálem, umí si vybírat vůně lidí, kteří jsou jeho pravými spojenci. Jeho instinktivní navigační systém funguje velmi přesně. Následováním vůní následuje svůj vyšší fraktál a zažívá prožitek pravé souhry. Dar Souhry dokáže vycítit životní poslání v lidech kolem sebe, a proto dobře chápe skupinovou dynamiku. Podstatou daru Souhry je rozeznat, kdo patří do našeho života. Kdybychom byli schopni kolem sebe shromáždit svůj pravý fraktál, byla by dynamika této skupiny lidí naprosto úžasná, panovala by mezi nimi naprostá důvěra a v rodině absolutní láska. Lidé s GK 44 mají potenciál výjimečného talentu na skupinovou dynamiku a čich na lidi, musí však pracovat s destruktivními vzorci zasahování ze strany společnosti.

Čich je celkově hodně zajímavý smysl. Bývá trochu upozaděn ve prospěch zraku a sluchu, má však proti nim v ledasčem navrch. Jeho vjemy jsou rychlejší a je mnohem silněji napojen na lidské nevědomí. Možná proto, že se v embryonálním období vyvíjí o něco dříve, možná proto, že tak trochu obchází mozkovou kůru a je napojen na starší struktury mozku. V důsledku toho se čichové vjemy hůře popisují slovy než vjemy zrakové či sluchové. Možná se vám to stává – ucítíte nějakou vůni, vynoří se k ní řada asociací, ale nedokážete ji pojmenovat.

Čich v sobě nese klíč k odemknutí bran vzpomínek. Každý z nás si vybaví řadu vůní z raného dětství. Jak to vonělo u babičky v kuchyni, vůni prázdnin, Vánoc, sklepa a půdy, vůni či zápach školky, školní jídelny a dalších míst. Čich v mnoha směrech řídí lidské sociální a vztahové chování. Ví se o tom, že vůdčí osobnosti, alfa samci a alfa samice, jsou skrze speciální feromony rozeznáváni druhými, a to je zcela přirozeně nese do horních vrstev hierarchií. Sejde-li se na delší časové období skupina žen, záhy se sladí jejich menstruační cyklus, a to právě na základě feromonů nejsilnější osobnosti z nich. Podle čichu dokážeme poznar, kdo se bojí, poznáme agresora i typickou oběť.

Od pradávna jsme nastaveni k tomu, abychom si podle čichových vjemů vybírali i vhodného partnera/partnerku. Toho, kdo nám voní. V přírodě je to zařízeno tak, že nám nejvíce voní ti, co jsou nám geneticky „nejvzdálenější“  Přiroda tím předchází „příbuzenským“ spojením, která nesou vyšší riziko genetických vad a nezdravého potomstva. Ne každý si uvědomuje, jak do tohoto systému přirozeného výběru zasahuje užívání hormonální antikoncepce. Ta změní u ženy její čichové vnímání a ona začne mít odlišné čichové preference – podobné, jako kdyby byla těhotná. V důsledku toho jí začínají vonět muži, kteří jí připomínají její rodinu, kde se cítí bezpečně,.a jsou jí geneticky bližší. Zároveň je i ona vnímána ze strany mužů jinak, tak trochu jako „poddajná ovečka“. Další návaznosti přenechám vašim úvahám.

Často přehlížíme, jaký vliv na nás vůně mají. Svět vůní je mnohem jemnější, než si vůbec uvědomujeme. Cítíme se navzájem na nejhlubší úrovni prostřednictvím feromonů (jemného aromatu hormonů), jež vyzařuje tělo a my to vnímáme na nevědomé úrovni. Náš čich řídí naši intuici. Jakmile se naše vědomí naladí na tuto nevědomou rovinu, uvidíme jemná propojení, která můžeme následovat, jsme-li přitahováni k jistým lidem, jídlu, místům a kulturám. Jsme-li naladěni na tento jemný svět, potom můžeme říct – Rozeznávám, tvou vůni mezi tisíci…

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *