O inteligentním lese

Zkuste si na chvilku představit, že se pomalu procházíte lesem, cítíte měkkou půdu pod svými chodidly a jemný vánek na svých tvářích, slyšíte zpěv ptáků a bzukot hmyzu, cítíte vůni vlhkého mechu a svěžího jehličí a vnímáte přítomnost starých mocných stromů… netrvá dlouho a začnete se zcela spontánně uklidňovat, prohlubuje se váš dech a uvolňuje se napětí v těle. Pouhou představou se tak dokážete naladit na léčivé informační pole lesa.
Chcete se na les podívat i trochu jinak, než jste se dívali doposud?

Narazila jsem na TEDu na přednášku kanadské bioložky Suzanne Simard (s českým překladem), která se dlouhodobě specializuje na ekologii lesů. Lesy ji fascinují od dětství a při výzkumech ji napadají trochu jiné otázky než ostatní vědce. Zjistila a mnoha pokusy potvrdila, že lesy jsou mnohem víc než jen soubor stromů, že jsou to propojené inteligentní systémy, v rámci kterých probíhá neustálá komunikace.

Větší část lesa je lidským očích skrytá, nachází se pod povrchem země. Je tvořena jednak kořeny stromů, ale především rozsáhlou sítí podhoubí, vláken mycelia. Ta je tak hustá, že na ploše jediné stopy mohou být stovky kilometrů vláken, a ta fungují jako lesní internet. Informace se tudy přenášejí především prostřednictvím atomů uhlíku, ale i dalšími chemickými prvky. Stromy si skrze tuto síť posílají různé instrukce, varovné i podpůrné signály.

Při zkoumání těchto mykorhizních sítí (tedy sítí vzniklých symbiózou stromových kořenů a houbových vláken) zjistila Suzanne fascinující věc – stejně jako každá jiná síť má i tato určité uzly. A v místech největších uzlů se nacházejí tzv. mateřské stromy, které vyživují mladší stromy ve svém okolí tím, že jim posílají přebytečné atomy uhlíku a velmi tak zvyšují jejich šanci na přežití. Jsou to starší vzrostlé stromy, které fungují jako určitá organizační centra. Mají „zodpovědnost“ za stromy, které jsou na ně napojeny, kromě vyživování jim pomáhají zvládat nemoci, napadení škůdci nebo nepříznivé podmínky.

Suzanne dále zajímalo, jestli např. jedle douglaska pozná své vlastní potomky, tak jako máma medvědice pozná své medvídě. Proto v jednom pokusu nechala růst mateřské stromy spolu s vlastními a cizími semenáčky. Ukázalo se, že stromy skutečně dokáží rozpoznat vlastní rodinu. Mateřské stromy kolonizují své potomky větší mykorhizní sítí. Posílají jim pod zemí víc uhlíku. Dokonce redukují konkurenci vlastního kořenového systému, aby vytvořily prostor pro své děti. Když jsou mateřské stromy zraněné, nebo umírají, vysílají jakási moudrá poselství další generaci semenáčků. Výzkumníci použili izotopové trasování ke sledování pohybu uhlíku z raněného mateřského stromu dolů kmenem do mykorhizní sítě a dál, do sousedních semenáčků. Nešlo jen o uhlík, ale i o obranné signály. Tyto dvě složky zvýšily odolnost semenáčků vůči budoucímu stresu. Tímto se potvrdilo, že si stromy povídají, a touto komunikací je posilována celá komunita. Stromy v lese tvoří společenství, podobná zvířecím či lidským. 

Suzanne se snaží o to, aby její poznatky změnily přístup lidí k lesům a k těžbě dřeva. Aby byla v lesích zachovávána druhová pestrost, aby se kácely jen menší plochy a byly chráněny mateřské stromy a podzemní síť, a tak se mohly přenášely důležité informace dalším generacím stromů. Aby tak dostala Matka příroda nástroje, které potřebuje k tomu, aby uzdravovala sama sebe.

Ve všech přírodních kulturách se ke stromům přistupuje jako k živým bytostem. Mnohé z těchto kultur využívají stromy i k léčení, a to nejenom přímým kontaktem a spojováním se s jejich energií, ale i  v léčivých vizualizacích či v bdělém snění. V šamanských cestách se skrze kořeny stromů dostáváme ke svému podvědomí, do světa svých darů a stínů, ke spojení se svými předky. Skrze korunu stromu se spojujeme se svými vyššími úrovněmi, se světem své duše, se svou předurčeností. Také jeden z novodobých směrů, kterým jsou bioinformační technologie, využívá strom jako jeden ze základních symbolů komunikace mezi naším vědomím a tělem, a také mezi vědomím a duší, neboť tato komunikace probíhá nejlépe skrze obrazy. 

Chcete-li, můžete si energetickou harmonizaci prostřednictvím stromu vyzkoušet s touto nahrávkou:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *