Chvála rebelství

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo Rebel? Zřejmě je to ten, kdo se staví na odpor, je to buřič, odbojník, protestant, zkrátka někdo, kdo není pod kontrolou a narušuje pracně budované bezpečí a jistoty. Společnost uvězněná na frekvenci stínu nemá Rebely ráda.

Z pohledu Genových klíčů* (Genový klíč 43) je Rebel vzácným projevením daru Vhledu. Je to člověk, který pevně věří svému vnitřnímu hlasu a nenechá se ohlušit očekáváním společnosti. Není destruktivní silou, která si na okolí vybíjí své frustrace, ale velmi tvořivým a originálním podněcovatelem pokroku a nových cest. Každý z nás se narodil proto, aby byl tak trochu Rebel. Aby zaplnil ve světě právě to místo, které nemůže být zaplněno nikým jiným. Bez tvůrčích vhledů a vášně by byl svět nudný a život by postupně zanikl, bez spontaneity a překvapení bychom se přestali vyvíjet. Přirozená povaha lidského ducha je romantická, všichni jsme piráty, básníky, milenci – a nechceme být zařazování do stálých rolí a stereotypů. Všichni v sobě máme potenciál hrdinů – paradoxně jsme vytvořili svět, kde jsou lidé, kteří tuto přirozenost projeví, označování za vyvrhele. Na stínových frekvencích se lidé s tímto GK obávají, že nebudou ostatními přijati a nezapadnou do tohoto světa – po překonání těchto stínů se před nimi otevře neodolatelný svět vnitřní svobody.

Mám GK 43 ve svém profilu a je to jeden z těch, co mi jsou nesmírně blízké. Jsem ráda Rebelem. Můj vnitřní Rebel se tetelí blahem pokaždé, když se mi podaří něco, co úplně neodpovídá běžným přesvědčením o tom, co „je možné“. Když můžu věci dělat jinak, po svém, a inspirovat tím i druhé. Když se mi podaří pomoci někomu otevřít vrátka k jeho vnitřní svobodě. Typicky to bývá v situaci, kdy se některému z mých klientů podaří zvrátit lékařskou diagnózu, která byla předložená jako danost. Kdy se navzdory prognózám nastaví jiná cesta. Vůbec ne proto, že bych byla zaměřená proti medicíně a lékařům – ale právě proto, že v tu chvíli rozšiřujeme spektrum možností.

Právě dnes se díky jednomu mladému muži, který se ke své onkologické nemoci postavil tak, že přesměroval její vývoj, můj vnitřní Rebel velmi zaradoval. Děkuji Ti, Filipe 🙂

*zdroj: Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

 

2 thoughts on “Chvála rebelství

 1. Milá Gábi, chtěla bych se podělit o jeden zážitek, který mě zahřál na dušičce.
  V rámci našeho představení, jsme měli i Mikulášskou
  nadílku pro děti na mnoha místech a i pro dospělé.
  Napadlo mě, že jako Mikuláš, přijdu se svíčkou a budu
  říkat, že je to nebeské světlo a kdo do něj pohlédne,
  bude mít celý rok štěstí a zdraví. Dnes v jedné školce
  si paní uč. napsaly seznam, těch nejzlobivějších dětí.
  Já – Mikuláš jsem je pokárala a zároveň jsem řekla,
  že každý se může napravit. Děti kývaly, jak divý a
  nakonec koukaly do nebeského světla s tím, že když
  je ozáří, napraví se, ale musí se o to zasloužit i samy.
  Nakonec si všechny stouply a koukaly do světla,
  jak na svatý obrázek a bylo vidět, jak tomu věří!!!
  Byla jsem dojata. J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *