Klíče k životní proměně 2 – Gene keys

Ten, kdo se chce vydat do hlubokých neprobádaných vrstev sebe sama, může se vydat na cestu Genovými klíči. Je to cesta pro rozjímavé a odvážné – pro ty, co se nebojí projít podsvětím svých vnitřních stínů a strachů a za nimi postupně nalézt své nejsilnější dary.

Stejně jako Human Design vycházejí Genové klíče z prastarého I-tingu a jeho moudrosti. Z data, hodiny a místa narození se vypočítá tzv. Hologenetický profil. Jeho jedenáct sfér ukazuje naše nejsilnější dary, ale současně i stínové frekvence, které nám v projevení těchto darů brání. Na rozdíl od Human Designu, který je velmi logický a dá se z velké části pochopit i myslí, fungují Genové klíče jinak. Je to systém kontemplativní. Znamená to, že si svůj profil člověk opakovaně čte a současně nad ním rozjímá, všímá si svých emocí a také reakcí těla. Tyto doprovodné reakce jsou překvapivě snadno zaznamenatelné. Při čtení člověk cítí, jak se mu v těle uvolňují různá stažení, vnímá teplo nebo chlad, chvílemi i jistý odpor ke slovům, která o sobě vlastně ani nechce číst a přitom cítí, jak hluboce pravdivá jsou. Jsou totiž o něm. V jiných částech se tělo naopak radostně zachvěje, jakoby zevnitř vyšla radost a přijetí. Chvílemi se musíme zhluboka nadechnout a třeba i text na chvíli odložit. Tato slova mění člověka zevnitř. Reakce těla a emocí jsou tu mnohem významnější než plné pochopení logickou myslí, přesto i na rozumové úrovni se tu o sobě velmi mnoho dozvíme.

Cesta Hologenetickým profilem se nazývá Zlatá stezka a skládá se ze tří sekvencí.

První z nich je Sekvence Aktivační. V ní nalezneme své čtyři nejsilnější dary, které bychom měli uplatnit v tomto životě ve světě. Vidíme zde možnosti, jak je pozvednout ze stínových frekvencí k plnému projevení.

Druhou sekvencí je Sekvence Venuše, která se týká našich vztahů, emocí, intimity, ukazují se zde otisky z jednotlivých fází dětství a jejich vliv na naši mentální, emoční i spirituální inteligenci a také naše nejhlubší zranění.

Třetí sekvence se nazývá Sekvence Perly a ukazuje nám, jak dary, které jsme v předchozích částech Zlaté stezky nalezli, uplatnit ve vnějším světě. Týká se poslání, prosperity, peněz, zapojení do pracovních kolektivů a objevu vnitřní perly.

Cesta Zlatou stezkou je dlouhodobá. Již první čtení přináší člověku řadu objevů, ale při každém dalším čtení odhaluje další a další roviny. Stezka se dá přirovnat k řece, která teče dlouhou dobu pod zemí a čas od času vytryskne ven a teče po povrchu – analogicky v člověku probíhá řada vnitřních proměn, které se čas od času projeví ve změně ve vnějším světě. Výsledkem cesty není izolace nebo stažení ze života – naopak by to mělo být naše plnější a vědomější zapojení do života. Průchod zlatou stezkou vede k sebepochopení a sebepřijetí, je to účinná cesta k objevení své vlastní hodnoty a toho, kým ve skutečnosti pro tento svět jsme. Je to cesta k vnitřní svobodě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *