Klíče k životní proměně 1

Human Design

Velká část lidí se v určité fázi svého života dostane do okamžiku, kdy začne pociťovat potřebu svůj život nějakým způsobem změnit nebo přesměrovat. Prvním
a zcela přirozeným krokem je, že začnou měnit některé z vnějších faktorů, které jejich život definují – svůj vzhled, kondici, koníčky, životní či stravovací režim, okruh přátel, někdy též profesi a v krajním případě i partnera. Po čase však zjišťují, že je tyto vnější změny jen zřídkakdy dovedou do stavu, po kterém hluboce touží, přestože ho tak povětšinou ani nepojmenují – do stavu klidu, smíření se sebou samými, k pocitu plynutí, ke stavu, kdy cítí, že je vše v pořádku.

Po tomto zjištění se část lidí vydává na cestu změn vnitřních. Existuje nespočetné množství knih, seminářů, psychologů, poradců, koučů či terapeutů, které je možné si pro tuto cestu vybrat za průvodce. Je to dlouholetá cesta hledání, chůze kupředu i bloudění ve slepých uličkách. Pocity vítězství i vnitřních pochyb. Sbírání střípků moudrosti i odevzdávání částí sebe samých. Také na této cestě dojde často v jistém bodě k zastavení a uvědomění si, že sice existuje řada „individuálních pravd“, ale tu naši, skutečnou, nám nikdo jiný ukázat nemůže. Ta leží v nitru nás samých, v konkrétním naladění, které z nás činí neopakovatelný originál. V tu chvíli vstupujeme na osobní vnitřní cestu. Ta už je ryze soukromá, přesto i na ní můžeme využít určité pomůcky či vodítka, zkušenosti těch, co podobně kráčeli před námi.

Jedním z klíčů, který nám pomůže odemknout vstup k sobě samým, je systém Human Design. Zdroj této moudrosti leží v dávné historii, v prastarém čínském
I-tingu. I-ting se do dnešní doby uchoval jako systém pro věštění nebo výklad situací, přestože původně sloužil především jako nástroj k vývoji lidského vědomí. Do této jeho původní role ho právě systém Human Design (a následně Gene Keys) navrací. Základním východiskem našeho osobnostního nastavení je tzv. mapa Human Designu, která se vypočítá z data, místa a hodiny našeho narození. Nejedná se ovšem o astrologii. Co nám Human Design říká?

 • Každý člověk se rodí s určitým specifickým energetickým nastavením, jako originál. Toto naše nastavení druzí lidé vnímají a podvědomě očekávají, že se budeme chovat v souladu s ním. Pokud se snažíme být jiní, než je nám přirozeně dané (což děláme převážně v důsledku nezdravých podmiňovacích procesů v dětství, kdy jsme se snažili přizpůsobovat tomu, jací dle svých rodičů a vychovatelů máme či nemáme být), nejsme autentičtí a vyčerpává to nás i okolí.
 • Je lepší se důkladně poznat a své kvality využívat přínosně pro sebe i naše okolí, než se snažit být někým, kým nejsme. To je rozdíl oproti řadě psychologických i ezoterických nauk, které nás vedou k tomu, že se máme měnit. Vypadá sice hezky představa, že jsou všichni lidé milí, vlídní, empatičtí a citliví – ale z reálné situace světa je zřejmé, že tu musí být i lidé, kteří jsou logičtí, lidé co dokážou vést druhé lidi, jiní, co vidí chyby a nedostatky a umí na ně konstruktivně poukázat, další, kteří sbírají zkušenosti a z nich učí sebe i druhé atd.
 • Kdyby byl každý člověk tím, čím je, stal by se malinkým dílkem puzzle a dokonale by zapadl do celkového obrazu světa.

Human Design se předává formou výkladu, při kterém se popisuje osobní mapa. Co nám tento výklad může říct?

 • Ukáže nám naše aspekty, kde jsme silní, stabilní, nepodléháme v nich vlivům okolí a můžeme se tu na sebe vždy spolehnout.
 • Ukáže nám místa, kde jsme naopak otevření vlivům okolí, tyto vlivy „nasáváme“ a necháme se jimi ovlivňovat. Tyto otevřenosti nám sice můžou způsobovat těžkosti, na druhou stranu je možné je využít pro svůj růst.
 • Zjistíme, ke kterému ze čtyř typů lidí náležíme a jaké životní strategie bychom měli používat, abychom zbytečně neupadali do problémů.
 • Zjistíme, podle čeho se v životě rozhodovat, jaká je naše rozhodovací autorita. Jsme naučeni se rozhodovat na základě své mysli, přestože ta správnou autoritou není.
 • Najdeme své nejsilnější kvality a dary – o některých z nich víme, jiné míváme na základě podmiňování z dětství tzv. uzamčené.
 • Uvědomíme si, že nemůžeme projevovat kvality, které projevují naši rodiče, kamarádi, sousedi, pokud nám tyto kvality nejsou vnitřně dané – a to i přesto, že bychom rádi byli tak výkonní nebo společenští nebo dobrodružní nebo empatičtí … a trochu jim tyto vlohy třeba i závidíme. Oni zase nemůžou projevovat ty naše.
 • V případě porovnání map partnerů nebo dětí se zřetelně ukazuje vztahová a rodinná dynamika, kdo koho čím ovlivňuje, jaké kvality se posilují, proč tu dochází ke zbytečným blokům a nedorozuměním.
 • Je velice přínosné, když rodiče znají mapy svých dětí. Pro děti se nedělají podrobné rozbory, ale náhledem na mapu a především na otevřená centra se dají eliminovat zbytečné výchovné tlaky proti jejich přirozenosti. Stačí pak poměrně drobné změny ve výchově a pochopení jejich odlišností, a výrazně se tím pozmění celková atmosféra v rodině. Těžko si například rodiče, kteří mají pevně nastavenou vůli a schopnost dosahování cílů, bez těchto informací uvědomí, jak se cítí jejich dítě, které má v tomto aspektu otevřenost a vůle či dosahování cílů mu energeticky dané nejsou – a oni jako rodiče ho k tomu nutí.

A co dál? Výklad Human Designu je opravdu jen klíčem, další cesta již je osobní. To, co v první fázi přijme především naše logická mysl, je třeba zapojit do života. Je třeba začít o sobě na základě těchto informací přemýšlet, hledat odezvy a příklady v reálném životě, k výkladu se občas vracet, protože při každém čtení či poslechu se objevují další informace a souvislosti. Ten, kdo se chce ponořit do ještě mnohem hlubších úrovní sebe samých, může projít stezkami Genových klíčů (Gene Keys).