O byznysových vílách

Napsala mi před pár dny kamarádka, že v poslední době hodně uvažuje nad tím, jak uvést do souladu ženství a korporátní byznys… nebo byznys obecně. Jak se v těchto sférách dají udržet přirozeně ženské vlastnosti a projevy jako je jemnost, empatie, spolupráce, sdílení, intuice, laskavost, pečlivost, otevřenost k jiným názorům, přirozenost,..  a přesto tu uspět. Poprosila mě o názor na tohle téma. Nebyla jsem nikdy součástí takového světa, přišlo mi tedy zpočátku dost troufalé se o něm rozepisovat. Znám ale dvě vlídné laskavé víly, které se neplánovaně musely postavit do čela firem podnikajících v oborech  považovaných za typicky „mužské“. A znám dvě amazonky z korporátů. Tak jsem si je sem přizvala.

Není možné napsat univerzální návod Jak být ženou v byznyse. Pro každou ženu by ten návod musel být úplně jiný. Psala jsem v tomto článku, že ženskou psychiku ovlivňuje několik základních archetypů. Ty kromě jiného nevědomě nastavují i  životní preference. Pod vlivem těchto archetypů se zcela jistě bude ve vedení firmy lépe cítit žena, která má v sobě silněji aktivované zaměření na úspěch, než žena, pro kterou je nejsilnější definicí manželka a matka.
V podřízené roli v korporátu se lépe uplatní žena s archetypální schopností podřídit se, než žena zaměřená na úspěch a prosazení se. A tak dále.

Všechny čtyři rozhovory na zmíněná témata pro mě byly tak trochu vstupem do jiných světů. Nevyplynuly z nich sice žádné univerzální rady, ale několik myšlenek a vhledů je vzájemně propojovalo. Zkusím je tu shrnout.

Mnohem snadněji se ženský pohled na svět a ženská energie může uplatnit, pokud je žena ve vedení vlastní firmy. Svým způsobem si energii firmy a svého fungování v ní může určovat sama. Nevyhne se tím sice konfrontaci s mužským světem v rámci vnějšího fungování firmy, ale vnitřní energii ovlivňuje velmi silně. V korporátu je to složitější, tam žena vstupuje do již nastavené energie a zvyklostí a musí se jim v určité míře přizpůsobit. Záleží potom především na nadřízených úrovních – a určitě není vždy pravidlem, že tu žena ve vedoucí funkci přinese ženám v podřízených úrovních možnost svoji ženskost ukázat a projevit. Častěji to umožní moudrý nadřízený muž, který tyto kvality sám respektuje.

Ve vlastní firmě i v korporátu dodávají ženám jistotu znalosti a schopnosti. Pokud je žena má, dokáže se o ně opřít, získat si s jejich pomocí respekt, nemusí se snažit svoji ženskost popírat a hrát si na „muže v sukních“. Teprve potom může plně uplatnit vyšší empatii, odhad na lidi, schopnost diplomacie a vylaďování atmosféry apod. V tu chvíli funguje mnohem přirozeněji a práce ji tolik nevyčerpává – dokud se snaží být tím, čím není, musí velkou část své energie věnovat tomuto předstírání.

Dále se opakovala slova jako vnitřní klid a pohoda, vyrovnanost, znalost sebe a svých kvalit… a to mě přivedlo k tomu, že jsem se podívala na jednotlivé mapy Human Design a na profily Genových klíčů a v nich na definice, které každá z těchto žen může na své pozici využít, a naopak na které by si tu měla dát pozor.

 

MARTINA se postavila do vedení podniku po smrti svého manžela. Řadu let předtím podnikali společně v oboru masného průmyslu, prožili spolu vzlety i pády. V oboru se sice orientovala, ale za firmu navenek vystupoval manžel. Teď musí sama řešit vše – dodavatele, odběratele, zaměstnance, kontroly… Když jsem se Martiny zeptala, co jí pomáhá zůstat tu sama sebou, ve své energii, hned mi odpověděla: Vnitřní vyrovnanost. Být vnitřně v klidu, nebojovat se sebou. Nemá pocit, že by musela jakkoliv slevit ze svých ženských kvalit. Chová se žensky, ale tzv. ženské zbraně nepoužívá. K lidem se chová laskavě, slušně, naslouchá jim, věří své intuici.  Nebojuje, nesoupeří. Z mužského světa převzala jeden základní atribut – platnost daného slova, platnost podání ruky. V oboru si získala respekt a to, že je žena, je pro ni často výhodou.
Co k tomu stručně říkají Human design a Genové klíče? Z Martiny druzí lidé cítí, že ví, kterým směrem jít a přirozeně ji proto následují. Má i dar přirozeného vůdcovství, který dokáže vycítit energii kolektivu a vhodným způsobem ji usměrnit. Do čeho investuje svoji energii, umí dotáhnout do konce a uzavřít tím určitý cyklus, aby poté mohl začít cyklus další. Vnáší řád do chaosu. Dále je tu kvalita intimity, díky níž lidé Martině velmi důvěřují, připadá jim blízká a často se ji svěřují. To je posíleno tím, že se jim umí přizpůsobit svým vyjadřováním. Má také dar vnitřní inspirace. Další charakteristika mluví o vysoké efektivitě a praktičnosti, kterou může uplatnit nejenom v podnikání, ale i při pomoci druhým lidem, kteří se na ni často obracejí se svými problémy. Nejlépe se Martině s druhými lidmi jedná z pozice jeden na jednoho, kdy se umí na druhého člověka velmi dobře naladit a rozeznat v něm správného spolupracovníka či obchodního partnera. Nese v sobě i vizi udržitelnosti a zdravého ekonomického modelu.
Na co si má Martina dát pozor? Především na to, aby se nesnažila nezdravým způsobem někomu něco dokazovat, ani sama sobě. Na to, aby respektovala svoji potřebu samoty. Právě samota ji umožní získat nové vhledy především v těžkých situacích.

 

VLASTA převzala vedení strojírenské firmy pár let po ukončení studia vysoké školy, po smrti svého tatínka. V oboru se zpočátku neorientovala plně, měla ale zkušenosti z počítačové firmy, ve které pracovala, a dále dobré znalosti z ekonomie, účetnictví a práv. Velikou oporou jí bylo technické vzdělání a logické myšlení. Zvládá velmi dobře management,  dokáže odhadnout lidi a rozdělit činnosti. Naučila se nebát přijímat rozhodnutí. Uchovat v sobě ženské kvality a projevy Vlastě pomáhá především to, že umí přepínat mezi pracovním a osobním životem, jakoby přirozeně měnila dvě části své osobnosti. Ženská energie ji pomáhá ladit prostředí firmy a odhadovat lidi, s každým se snaží jednat slušně a mluvit laskavě, protože s laskavostí se dají vyslovit i nepříjemné věci. Někdy však věci zvažuje déle, než by bylo třeba, a v tu chvíli by se jí hodila „mužská razance“. Celkově ale Vlasta nevnímá jako nevýhodu, že je žena v mužském světě, a ač ani ona „ženské zbraně“ nevyužívá, při některých jednáních je to pro ni výhodou.
Podle HD a GK má Vlasta dar uspět i tam, kde by ostatní selhali – a to díky tomu, že se dokáže plně oddat tomu, k čemu se zaváže, bez očekávání určitého výsledku. Dokáže přinášet změny a vývoj do všeho, čeho se dotkne, odstranit staré hranice a nastavit nové. I ona přináší řád do chaosu. Navenek působí, že to vše koná s jistou lehkostí. Má i dar přirozeného vůdcovství, který dokáže vycítit energii kolektivu a vhodným způsobem ji usměrnit. Nechybí jí odvaha rozhodnout se – a třeba skočit do neznáma, jít cestou, kterou nikdo předtím nešel. Vlasta je velmi citlivá na emoce druhých lidí, dokáže vnímat, jak se lidé v její blízkosti cítí. Svým srdečným přístupem velmi silně ovlivňuje lidi, dokáže je dostat z jejich emoční nepohody. Silnou kvalitou je u ní téma zodpovědnosti. V rámci spolupráce dokáže Vlasta fungovat a komunikovat i ve velkých skupinách lidí, přináší sem velikou praktičnost a schopnost řešit problémy.
Na co si dát pozor? Na to, že na sebe může přebírat emoce druhých lidí a zesilovat je. Na to, aby nezapomínala živit v sobě své sny. Na projevy netrpělivosti a nedůvěru v přirozené načasování. Na to, aby se nebála vystoupit ze stínu průměrnosti a nedělala zbytečné kompromisy.

 

LUDMILA pracuje dvacet let v nadnárodní firmě. Prvních přibližně deset let se naplno snažila zapadnout do tohoto soukolí a došla až do stavu vyhoření. Pomohlo jí to, že ze svého zaměstnání „duševně“ odešla, odpoutala se. Paradoxně potom začala svoji práci dělat snadněji a mnohem lépe, a začala využívat každou příležitost, aby do korporátu vnesla lidský a ženský faktor. Koordinuje větší skupinu žen a připadá si někdy jak dirigent orchestru, který tu udržuje křehkou rovnováhu harmonie. Propojuje, udržuje ducha skupiny a řídí toky energií a informací. Své fungování mezi mužskými kolegy shrnuje slovy  Dáma a rytíři. „To je moje cesta. Jako dáma můžu být jakkoliv silná a svá a nikdo s tím nemá problém, když zároveň používám srdce a empatii a nesnažím se být jako chlap a rytířům zapíchnout jejich draky, ani je nenutím vyšívat u hradního okénka gobelíny“.
Mapy HD a GK krásně ilustrují onen popisovaný posun ze stínového světa k projevení darů. Ludmila je člověk, který má potřebu dělat věci po svém, zůstat věrná sama sobě, překonávat překážky a bojovat za správnou věc. Navíc nese téma blízkosti a intimity, to znamená důvěryhodnost pro druhé lidi, jejich svěřování i jisté nárokování ze strany druhých. Má dar nakažlivé Dynamičnosti – ten se ale na stínové frekvenci projevuje zablokováním životní energie, potenciálu a tvořivosti vnitřním strachem a také provokováním hněvu v druhých lidech. Další dar – Vytrvalost – umožňuje plnit i nesplnitelné úkoly jakoby lehce, se však na frekvenci stínu promění v Zápas, který nutí k boji s druhými, ale také člověka ponoří do hlubin poraženectví a ztráty nadšení pro život. Dar Iniciativa nese možnost objevit individuální schopnosti a dát je do služby tvořivosti, soutěžit sám se sebou a překonávat své strachy – na frekvenci stínu se projevuje ztrátou naděje a respektu k druhým. Dar Intuice a vnímavosti se na rovině stínu mění ve váhavost, kdy člověk přesně ví, co je správné, ale mysl mu podsouvá úzkosti a pochyby, která vedou k rozhodování ze strachu.
Na co si dát pozor? Na návrat do stínových frekvencí. Na porušení rovnováhy mezi společností lidí a samotou. Na pochyby. Na nezdravé sliby a dokazování.

 

ÁŠA má zkušenosti s několika zahraničními firmami, tu nejnáročnější prožila v jednom průmyslovém korporátu. Pracovala tu na vyšší manažerské pozici, jediná žena mezi mnoha muži. Několik let se snažila s muži nejenom držet krok, ale být o pár kroků před nimi. Byla velmi výkonná, nekompromisní a tvrdá, žádná překážka pro ni nebyla důvodem k zastavení. V tomto režimu jela jako v rozjetém vlaku až do dne, kdy jí v hlavě vyvstala otázka o smyslu toho všeho. Dostala se na své dno a z firmy odešla. Krátce se pokusila o vstup do „podobné řeky“, ale i tam na ni dno čekalo. Po určité pauza začala jinde a jinak. Ve větším klidu, smířlivěji, tak trochu mimo hlavní firemní proud. Je tu spokojená, ale možná jenom sbírá síly a čekají ji další příležitosti, zcela jistě by v nich už fungovala jinak.
Podle profilů HD a GK je Áša velmi efektivní, praktická, schopná plně se koncentrovat na to, co dělá, včetně detailů. Umí věci zjednodušovat a dělat je tak trochu „po svém“. Je člověkem, který rád zkouší nové věci, sbírá zkušenosti a sdílí je s druhými lidmi. Měla by si ale dávat velký pozor, aby nejela v režimu „dokazování“ sobě i druhým. To dělala po celou dobu působení v korporátu a především to ji bralo spoustu energie. Áša je velmi energický člověk – pokud dělá věci, které ji baví a dávají jí smysl, vykoná toho velmi mnoho, aniž by se tím příliš unavila. To je další bod, který přispěl k vyhoření – přestala vidět smysl toho, do čeho vkládala energii. Místo dokazování mohla využít jinou svoji kvalitu, která tu zůstávala potlačena – magnetismus. Pokud Áša vloží do něčeho energii zdravým způsobem, vše se jakoby začne skládat a hladce plynout bez velkého úsilí, přičemž do tohoto proudu strhává i své okolí. V Ášině profilu GK se několikrát opakuje téma laskavosti – krásné vlastnosti, jejíž nositel skrze své srdce pomáhá léčit okolní svět. Laskavost si Áša na své pozici nikdy nedovolila projevit a možná proto se s velmi nelaskavým přístupem setkala i ona sama.
Pozor by si Áša měla dát – kromě zmíněného dokazování a neusměrňování své energie – na povrchní zlehčování, ale i na přílišnou vážnost, na netrpělivost, na potřebu občasné samoty. Také pozor na sklony k workoholismu.

(Napsáno a publikováno se souhlasem Martiny, Vlasty, Ludmily a Áši – a já jim velmi děkuji.
To, zda některá ze jmen byla změněna, zůstává pro čtenáře hádankou).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *