Naslouchání ušima lásky

Mnohokrát jsem po ukončení terapeutického sezení zůstala s mírně sebevyčítavým pocitem, že jsem pro svého klienta příliš mnoho neudělala, protože jsem po celou dobu jenom naslouchala jeho slovům. Často jsem ovšem získala zpětnou reflexi, že právě toto sezení bylo pro něho velikým přínosem. Proč jsou naslouchání…

Chvála rebelství

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo Rebel? Zřejmě je to ten, kdo se staví na odpor, je to buřič, odbojník, protestant, zkrátka někdo, kdo není pod kontrolou a narušuje pracně budované bezpečí a jistoty. Společnost uvězněná na frekvenci stínu nemá Rebely ráda. Z pohledu Genových…